Badanie Znajomość systemów CRM w przedsiębiorstwach

Pragniemy lepiej poznać rynek i potrzeby potencjalnych Klientów, dlatego zorganizowaliśmy badanie: „Znajomość systemów CRM w przedsiębiorstwach„.

Badanie składa się z 7 prostych pytań. W pierwszym z nich pytamy o znajmość pojęcia „CRM” w polskich firmach. W następnym chcemy dowiedzieć się, które funkcjonalności systemów CRM są dla polskich przedsiębiorców najważniejsze. Kolejne pytanie odnosi się do oszacowania wielkości rynku na produkty CRM. Czwarte pytanie dotyczy stricte systemów CRM online. Piąte pytanie odnosi się do oszacowania wartości systemów CRM w oczach przedsiębiorców, natomiast dwa ostatnie pytania dotyczą wielkości przedsiębiorstw i branży, w której działają.

Po uzyskaniu odpowiedniej liczby odpowiedzi i dokładnej analizie wyników, wnioski przekażemy do ogólnodostępnych mediów.

Badanie jest skierowane do wszystkich przedsiębiorców – nawet tych, którzy wcześniej nie mieli styczności z pojęciem CRM. Pojęcie CRM jest wytłumaczone na samym wstępie ankiety.

Zapraszamy do poświęcenia 3 minut i wzięcia udziału w badaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *