Pomoc zostanie aktualizowana do wersji 3.0.0 w przeciągu kilkunastu dni.

Ustawienia

System inFirma.pl posiada dwie płaszczyzny ustawień. Ustawienia systemu oraz Ustawienia użytkownika.