Ustawienia

System inFirma.pl posiada dwie płaszczyzny ustawień. Ustawienia systemu oraz Ustawienia użytkownika.