Klienci

W tym dziale Ustawień systemu (Ustawienia systemu) definiujesz dane związane z klientami.

Tagi klienta

Klientów podczas dodawania lub edycji (Formularz dodawania i zmiany klienta) można oznaczać dowolnymi tagami pomocnymi podczas wyszukiwania klientów.

Każdy z klientów może być oznaczony dowolną liczbą tagów.

Dodatkowy każdy z tagów można oznaczyć kolorem by ułatwić identyfikowanie odpowiednich rodzajów. Można np. grupować tagi wg tego samego koloru.

Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?

Branże

Dodatkowo każdy z klientów może być przyporządkowany do jednej branży. Listę branży możesz sam zdefiniować.

Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?

Automatyczny status klienta

Status klienta jest nadawany automatycznie przez system (Co to jest status klienta?). W tym miejscu można wyłączyć tę funkcjonalność i przełączać status ręcznie w danych klienta.

Informacja

Po zmianie tej opcji należy przeładować stronę w przeglądarce by system wyczyścił cache z danymi klientów

Unikalny NIP

Domyślnie w systemie może znajdować się tylko jeden klient z podanym numerem NIP (podczas sprawdzania unikalności system pomija znaki kreski “-” oraz spacji ” ”). Tutaj możesz wyłączyć tę opcję, jeżeli chcesz np. dodać oddziały firmy jako osobnych klientów.

Unikalna pełna nazwa

Gdy wyłączysz tę opcję system nie będzie sprawdzał czy pełna nazwa klienta jest unikalna. Opcja przydatna dla firm obsługujących oraganizacje samorządowe.

Informacja

Opcja nie wpływa na nazwę skróconą klienta - ta musi pozostać unikalna.

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany