Dane Twojej firmy

W tym dziale Ustawień systemu (Ustawienia systemu) definiujesz dane związane z Twoją firmą jak np. nazwę, adres, lokalizację czy dane kont bankowych.

Dane firmowe

Tutaj można wpisać dane Twojej firmy. Dane te są wykorzystywane podczas generowania dokumentów z systemu takich jak oferta cenowa lub faktura.

Dodatkowo można tutaj wgrać logo Twojej firmy. Logo to pojawi się zamiast logo inFirma w lewy górnym nagłówka systemu, a także w lewym górnym rogu papeterii podczas generowania dokumentów z systemu.

Położenie Twojej firmy można również zaznaczyć na mapie.

Konta bankowe

Można podać tutaj dane twoich kont bankowych poprzez uzupełnienie odpowiednich pól. Konto bankowe jest wykorzystywane podczas generowania faktury (Formularz dodawania i zmiany przychodu).

  • Nazwa - przyjazna nazwa konta bankowego wykorzystywana w systemie
  • Bank - nazwa banku
  • Numer konta - właściwy numer konta - format jest dowolny - system nie sprawdza poprawności numeru konta
  • Numer BIC - dodatokowy numer BIC używany do oznaczenia konta bankowego - format dowolny
  • Waluta - można powiązać konto z walutą. Oferty czy faktury z tą walutą będą miały domyślnie wybrane to konto

Dokładny opis opcji pola multiwyboru znajdziesz tutaj - Jak działa pole multiwyboru?

Preferowany okres abonamentowy

System automatycznie wystawia faktury pro formy gdy zbliża się koniec okresu abonamentowego. W tym miejscu możesz określicz czy chcesz by te faktury pro formy były automatycznie wystawiane na okres miesięczny czy roczny.

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany