Pomoc zostanie aktualizowana do wersji 3.0.0 w przeciągu kilkunastu dni.

Formularz dodawania i zmiany klienta

Po otwarciu ekranu dodawania lub zmiany klienta pojawi się formularz do uzupełnienia.

Firma/osoba

Na początku trzeba określić czy wprowadzany klient to firma czy osoba. Jaka jest różnica między firmą a osobą?

NIP

Jeżeli znasz numer NIP klienta to można spróbować pobrać jego dane z bazy danych REGON GUS. Służy do tego przycisk Pobierz z GUS (1).

System połączy się z Bazą Internetową REGON 1 Głównego Urzędu Statystycznego w celu pobrania danych przypisanych do podanego numeru NIP. System również skróci nazwy form prawnych np. “Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością” na “Sp. z o.o.”.

Nazwa

System podczas wpisywania Nazwy skróconej i Pełnej nazwy sprawdzi czy w systemie nie istnieje klient o takiej samej nazwie. Jeżeli tak to nie pozwoli dodać takiego klienta - należy zmienić nazwy na unikalne.

Podczas wprowadzania nazwy skróconej system skopiuje ją do pełnej nazwy (w momencie opuszczenia pola) jeżeli pełna nazwa jest pusta.

System również wyszuka klientów, którzy mają podobne nazwy i jeżeli takich znajdzie, wypisze je pod polem. Można wtedy sprawdzić czy dany klient już w systemie istnieje.

Tagi

Klienta można oznaczyć dowolnymi tagami ułatwiającymi późniejsze ich filtrowanie.

Telefony i emaile

Do danego klienta można dodać do 2 telefonów i 3 adresów email. By wprowadzić kolejny telefon lub email należy nacisnąć przycisk + (1).

Dane dodatkowe

Niektóre pola formularza zostały ukryte by formularz był bardziej czytelny. By pokazać te pola należy wcisnąć przycisk Pokaż dane dodatkowe.

Wybór kampanii

W danych dodatkowych istnieje możliwość dodawnia powiązania tego klienta z wybraną kampanią (Co to są kampanie?).

Informacja

System przy wyborze kampanii doda nowe powiązanie z kampanią. Nie można tutaj usuwać powiązań lub ich edytować.

Dodanie notatki

W danych dodatkowych można wpisać treść nowej notatki (Co to jest notatka?). Zostanie ona powiązana z edytowanym obiektem (Co to jest obiekt?).

Informacja

System doda nową notatkę. Nie można tutaj edytować lub usuwać istniejących notatek.

Zatwierdzenie formularza

Można również wybrać jaki ekran pojawi się po zatwierdzeniu formularza. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję z listy rozwijanej (1)

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany (1)

Informacja

w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką