Jak dodać klienta?

Dodać klienta można na kilka sposobów. Oto najpopularnejsze.

Z menu głównego

Z menu głównego (Co to jest menu główne?) należy wybrać z menu Klienci (1), a następnie Dodaj klienta (2).

Z nagłówka

Z nagłówka (Co to jest nagłówek?) należy rozwijąc listę Dodaj (1) i wybrać Klient (2)

Z listy klientów

Z listy klientów (Jak wyświetlić listę klientów?) możesz nacisąć przycisk Dodaj (1) znajdujący się w nagłówku okna głównego (Co to jest okno główne?).

Z klawiatury

Można wcisnąć klawisze: “c” a potem “k” (Czy można sterować systemem z klawiatury?).

Następnie należy uzupełnić Formularz dodawania i zmiany klienta.