Czy mogę tymczasowo przekazać swoje uprawnienia?

Tak, możesz tymczasowo np. na wypadek urlopu przekazać swoje uprawnienia innemu użytkownikowi.

Przekazywanie uprawnień

Należy z menu głównego (Co to jest menu główne?) wybrać Uprawnienia (1) a następnie Przekaż tymczasowo uprawnienia (2).

Następnie należy uzupełnić formularz wybierając użytkownika, któremu chcesz przekazać uprawnienia oraz podając termin obowiązywania przekazania.

Formularz trzeba zatwierdzić przyciskiem Przekaż czasowo uprawnienia.

Zarządzanie przekazanymi uprawnieniami

By zobaczyć listę przekazanych uprawnień należy z menu głównego (Co to jest menu główne?) wybrać Uprawnienia (1) a następnie następnie Przekaż tymczasowo uprawnienia (2).

Po lewej stronie pojawi się lista przekazań. By cofnąć przekazanie można kliknąć w ikonkę (1).