Formularz uprawnień szczegółowych

Podczas dodawania uprawnień działu Klienci lub Finanse i wybraniu Szczegółowe uprawnienia pojawi się następujący formularz.

Można tutaj określić uprawnienia dotyczące każdego pojedynczego klienta. W przypadku działu Klienci oznaczają widoczność klienta, tematów i kontaktów. W przypadku działu Finanse oznaczają widoczność jego przychodów i kosztów.

Uprawnienia dzielą się na Uprawnienia globalne i Uprawnienia indywidualne.

Każde z tych uprawnień mogą przyjąć jedną z 4 wartości:

  • Brak - brak jakichkolwiek uprawnień,
  • Przeglądanie - uprawnienia tylko do przeglądania,
  • + Edycja - uprawnienia do przeglądania i edycji,
  • + Usuwanie - możliwość przeglądania, edycji i usuwania.

Uprawnienia globalne

Dotyczą wszystkich klientów w systemie - również tych, którzy zostaną dodani w przyszłości.

Uprawnienia indywidualne

Dotyczą tylko odpowiedniego klienta.

Informacja

Uprawnienia indywidualne są ważniejsze niż uprawnienia globalne.

By nadać indywidualne uprawnienia konkretnemu klientowi należy wybrać odpowiednią opcję (1). Można również usunąć uprawnienie indywidualne klikając krzyżyk (2) - wówczas podczas sprawdzania uprawnień dla tego klienta są brane pod uwagę uprawnienia globalne.

Podczas wyszukiwania odpowiednich klientów można skorzystać z wyszukiwarki (Co to jest wyszukiwarka?) (3).

Żeby wyświetlić tylko tych klientów, do których użytkownik posiada określone szczegółowe uprawnienia należy kliknąć przycisk (4).

Indywidualne uprawnienia można nadawać grupowo zaznaczając wielu odpowiednich klientów (1) lub korzystając z dodatkowych narzędzi (2). Po wybraniu odpowiedniej grupy klientów należy określić jakie uprawnienia mają otrzymać (3).

Przykład działania uprawnień

Jeżeli np. użytkownik posiada uprawnienia globalne + Usuwanie, ale dla firmy “A” będzie posiadał uprawnienia indywidualne oznaczone jako + Edycja to będzie mógł usunąć wszystkich klientów za wyjątkiem klienta “A”. Będzie mógł jednak wciąż edytować dane klienta “A”.

Jeżeli np. użytkownik posiada uprawnienia globalne “Brak”, ale dla klientów “A”, “B” i “C” posiada uprawnienia indywidualne “Przeglądanie” to w systemie będzie widział tylko tych 3 klientów, których jednak nie będzie mógł ich zmianać czy usuwać.