Finanse

W tym dziale uprawnień użytkownika (Co to są uprawnienia użytkownika?) określasz uprawnienia związane z przychodami i kosztami.

Połącz finanse z klientami

Po włączeniu tej opcji użytkownik będzie miał dokładnie takie same uprawnienia do przychodów i kosztów jak do klientów, z którymi są one powiązane.

Finanse

Możliwość przeglądania, edycji i usuwania przychodów i kosztów.

Po kliknięciu w Szczegółowe uprawnienia pojawi się formularz gdzie można ogranicznyć uprawnienia związane z przychodami i kosztami do konktrentych klientów. Formularz został szczegółowo opisany tutaj - Formularz uprawnień szczegółowych

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany