Co to są uprawnienia użytkownika?

Każdy z użytkowników ma określone uprawnienia, które określają co dany użytkownik może zrobić w systemie i jakie dane może w nim zobaczyć.

W zależności od uprawnień użytkownik może posiadać różne opcje w menu głównym (Co to jest menu główne?).

Podczas zakładania całego konta systemu w systemie jest tworzony użytkownik, który posiada pełne uprawnienia.