Maile

W tym dziale uprawnień użytkownika (Co to są uprawnienia użytkownika?) określasz uprawnienia związane z kontami mailowymi.

Obsługa konta mailowych

Określasz tutaj jakich kont mailowych użytkownik może używać. Oznacza to przeglądanie maili z tego konta mailowego oraz wysyłanie maili za jego pośrednictwem. Maili z innych kont użytkownik nie będzie mógł przeglądać, chyba że włączysz mu opcję Przeglądanie maili klienta bez uprawnień do konta

Edycja konta mailowych

Określasz dane których kont mailowych (namiary na serwer pocztowych IMAP i STMP) użytkownik może edytować. Nie ma to nic wspólnego z obsługą kont mailowych.

Przeglądanie maili klienta bez uprawnień do konta

System inFirma automatycznie sprawdza czy na serwerach mailowych nie znajdują się maile od klientów (Jak działają maile?). Jeżeli znajdzie takiego maila to dogrywa go do systemu.

Użytkownicy mogą przeglądać i działać na kontach mailowych do których otrzymają uprawnienia Obsługi kont mailowych. Włączenie opcji Przeglądanie maili klienta bez uprawnień do konta pozwala na przeglądanie maili klienta (i tylko maili klientów) z innych kont mailowych. Użytkownik nadal nie będzie mógł wysyłać maili z kont bez uprawnień do ich obsługi.

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany