Inne

W tym dziale uprawnień użytkownika (Co to są uprawnienia użytkownika?) określasz uprawnienia związane z produktami, raportami i kampaniami marketingowymi.

Produkty

Możliwość i zakres zarządzania produktami. Do dodawania nowych produktów wymagany jest poziom +Edycja.

Raporty

Możliwość generowania raportów oraz eksport wyników tych raportów.

Informacja

W wynikach raportów pojawią się tylko te dane, do których użytkownik posiada uprawnienia przeglądania np. jeżeli użytkownik w systemie widzi tylko 5 klientów mimo że jest ich więcej to w raporcie pojawi się tylko tych 5 klientów.

Informacja

Uprawnienia raportów nie są potrzebne by uruchamiać szablony raportów udostępnione przez innych użytkowników.

Kampanie

Możliwość i zakres zarządzania kampaniami marketingowymi. Do dodawania nowych kampanii wymagany jest poziom +Edycja.

Cele

Możliwość dodawania, zmiany i usuwania celów (Cele). Uprawnienie dotyczy wyznaczania celów dla każdego użytkownika. Cele można później udostępniać innym użytkownikom tylko do podglądu (Jak działa udostępnianie celów?).

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany