Jak działa udostępnianie celów?

By móc dodawać i przeglądać cele należy mieć odpowiednie uprawnienia (Cele). Jednak osoba z uprawnieniami może udostępnić określony cel innemu użytkownikowi by i on, mimo braku uprawnień, mógł śledzić jego realizację.

Inni użytkownicy nie mogą zmieniać czy usuwać tych celów.

Jak udostępnić cel?

By udstępnić cel należy wejść w jego szczegóły (Jak wyświetlić szczegóły celu?) i kliknąć przycisk Udostępnij (1).

Pojawi się strona, na której wybierasz użytkowników, którym udostępniasz dany cel. Zmiany nalezy zatwierdzić klikając przycisk Zapisz zmiany.

By usunąć udostępnianie celu należy usunąć wszystkich użytkowników z listy.