Jak wyświetlić szczegóły celu?

By wyświetlić szczegóły celu należy kliknąć w jego tytuł (1) znajdujące się na liście celów (Jak wyświetlić listę celów?).

Historyczna realizacja celu

W szczegółach celu wyświetlona jest również historyczna realizacja celu. Jest to ujęcie realizacji celu w przeszłości. W zależności od cykliczności celu może byc obliczane dziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznnie.

Podobnie jak w bieżącej realizacji, tutaj również zrealizowany cel jest wyrażany kolorem złotym.

Jeżeli cel zostanie zmieniony to jego historia jest usuwana i obliczana ponownie.

Informacja

System przechowuje tylko 15 historycznych okresów - wcześniejsze są usuwane.