Formularz dodawania i zmiany celu

Po otwarciu ekranu dodawania lub zmiany celu (Jak dodać cel?) pojawi się formularz do uzupełnienia. Składa on się z kilku kroków.

Wybór obiektu

W pierwszym kroku należy wybrać obiekt (Co to jest obiekt?), którego wartość chcemy mierzyć. Cele można dodać w oparciu o obiekty:

Cykliczność i użytkownicy

W kolejnym kroku należy wybrać cykliczność, okres w jakim cele mają być spełniane oraz użytkowników, których cel obowiązuje.

Cykliczność jest definiowana na podstawie wybranego pola daty. Jest dostępnych 5 typów cykliczności:

  • Brak cykliczności - system będzie sprawdzał realizację codziennie - w tym wypadku nie trzeba wybrać daty, bo cykliczność nie występuje
  • Określony dzień - system również będzie sprawdzał realizację codziennie, ale tylko do określonego dnia
  • Tygodniowo - realizacja celu powinna nastąpić do niedzieli włącznie. Brane są pod uwagę tylko te elementy, którego odpowiednia data jest pomiędzy poniedziałkiem a niedzielą
  • Miesiecznie - cykl celu to cykl miesięczny. Wybrana data zawiera sie pomiędzy początkiem a ostatnim dniem miesiąca
  • Rocznie - cykl roczny

Cel może być firmowy - nie jest istotne ilu użytkowników “złoży” się na jego realizację. Ale cel może być również dla użytkowników. Należy wówczas wybrać, do których użytkowników cel jest skierowany.

Informacja

Cel powinien wykonać każdy z użytkowników, a nie wszyscy wspólnie.

Miara i wartość celu

W tym kroku określamy co jest miarą, czyli jakie pole jest mierzone i w jaki sposób. Może to byc np. zliczenie pola ID (przydatne w określaniu np. liczby dodanych klientów) lub suma czy srednia przychodów.

Można tutaj również określić dodatkowe warunki, jakie powinny spełniać elementy brane pod uwagę podczas obliczania realizacji celu. Czyli np. można brać pod uwagę tylko klientów z województwa śląskiego lub tylko faktury VAT pro forma.

Informacja

Jeżeli chcemy tworzyć cele cykliczne nie należy tutaj dodawać warunków związanych z datą wybraną do ustalania cykliczności w kroku 2.

Na sam koniec wybieramy wartość jaką powinna przyjąć miara, by uznać cel za zrealizowany.

Nazwa i podgląd

W ostatnim kroku nalezy wybrać tylko nazwę celu (1).

Dodatkowo wyświetla sie tutaj wykres realizacji dodawanego celu (2). Można zobaczyć jego realizacje na określony dzień (3). Domyślnie jest to dzień dzisiejszy, ale można wybrać dowolny dzień i odświezyć podgląd (4).

Jeżeli widzimy, że wartość celu została źle dobrana można się cofnąć do określonego kroku i poprawić formularz.

Zatwierdzenie formularza

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany

Informacja

w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką