Inne

Są tutaj pozostałe opcje:

Kanały RSS

Tutaj wybierasz listę kanałów RSS, których wiadomości pojawią się w menu dodatkowym (Czytnik RSS). Kanały te wyświetlą się tylko u danego użytkownika.

Grupuj dane na wykresach

Gdy na wykresach jest dużo danych to system może je automatycznie pogrupować.

W wykresach słupkowych opartych na dacie może to przebiegać następująco. Jeżeli wybrano grupowanie dzienne to system może je pogrupować tygodniowo. Jeżeli wciąż jest zbyt dużo danych (słupków do wyświetlenia) to pogrupuje je miesięcznie. Jeżeli wciąż jest ich za dużo to może je pogrupować rocznie. Jeżeli jednak zaznaczysz mały wycinek danych np. jeden rok to system pokaże dane z mniejszym grupowaniem np. tygodniowo lub nawet dziennie.

Poniższy zrzut pokazuje widżet docelowo pogrupowany kwartalnie, ale grupowanie zostało zmienione na roczne.

W przypadku wykresów kołowych system pokaże tylko największe części wykresu, a pozostałe zsumuje. Po kliknięciu w zsumowany obszar pokażą się wszystkie dane.

Opcja jest dostępna ze względów optymalizacyjnych - wiele części wykresów może znacząco opóźnić jego wyświetlenie.

Niedawno - maksymalna liczba elementów

Tutaj można zmienić liczbę elementów, jaka będzie pojawiać się w zakładce niedawno w nagłówku systemu (Co to jest nagłówek?)

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany