System

W tym dziale Ustawień uzykownika (Ustawienia użytkownika) definiujesz dane związane z ogólnymi elementami i działaniem systemu.

Rozwijane menu główne

Po włączeniu tej opcji menu główne (Co to jest menu główne?) będzie dwupoziomowe - będzie się rozwijało z dostępnymi opcjami. Gdy opcja jest wyłączona, to po kliknięciu w element menu pojawi się lista danego obiektu, a dodatkowe opcje są na górze ekranu.

Motyw

Tutaj można przełączyć motyw graficzny systemu. Przy wyborze Systemu operacyjnego system dostosuje motyw do aktualnie używanego motywu w systemie operacyjnym

Elementów na stronie

Tutaj możesz zdefiniować domyślną liczbę wierszy jaka pojawi się w tabeli wyników wyszukiwania (Co to jest lista wyników wyszukiwania?).

Informacja

Im większą liczbę wybierzesz tym wolniej system może działać gdyż każdorazowo będzie pobierał i przetwarzał większą liczbę danych.

Pamiętaj ostatnie szukanie

W wyszukiwarkach obiektów (Co to jest wyszukiwarka?) system może pamiętać ostatnio wybrane warunki wyszukiwania. Opcja ta dotyczy tylko list wywołanych z głównego menu (Co to jest menu główne?), a nie tych znajdujących się w widżetach (Widżety) czy np. lejka sprzedaży (Lejek sprzedaży).

Czas względny

Gdy opcja jest włączona daty i godziny są pokazywane względnie np. “jutro”, “minutę temu” czy “W zeszły poniedziałek” zamiast “26 lut 2016”.

Wzór nazwy osoby

Można wybrać czy nazwy osób pojawią się jako “Nazwisko Imię” czy “Imię Nazwisko”.

Informacja

Inicjały w szablonie numeracji dokumentów (Szablony numeracji) mają zawsze formę “IN” (Imię Nazwisko)

Położenie wiadomości

Możesz tutaj określić gdzie pojawią się chmurki z komunikatami systemowymi (zrzut poniżej).

Układ danych w szczegółach

Dane w szczegółach obiektu mogą być ułożone w rzędzie lub w kolumnie

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany