Wersja 3.3.0

Zmiany

 • System
  • przeprojektowane zostały komponenty z listami. Dla każdej listy można wybrać jej układ. Prócz 3 podstawowych (tabela, karty, lista prosta) dodaliśmy wiele dedykowanych list np. dedykowana lista tematów). Jak mogę zmienić układ listy? W każdym układzie można wybrać pola, które zostaną pokazane
  • w listach można wybrać domyślny filtr (również spośród tych stworzonych przez użytkownika), który zostanie wybrany przy wejściu na tą listę z głównego menu (Czy mogę zmienić domyślny filtr?)
  • w wyszukiwarkach pojawił się przycisk czyszczący wszystkie filtry
  • we wszelkich listach stronicowanie jest również na dole listy - przypięte do krawędzi ekranu
  • podczas zaznaczania w liście wielu elementów listwa sterująca jest przypięta do nagłówka. Pojawił się tam również przycisk podglądu selekcji umożliwiający odznaczenie wybranych elementów (Czy można zmienić wiele obiektów jednocześnie?).
  • podczas uruchomienia globalnej wyszukiwarki system zaznaczy poprzednio wpisaną frazę, dzięki czemu nie trzeba jej usuwać gdy chce się wpisać nową
  • gdy podczas wyboru wartości (np. podczas wyboru adresu email) naciśnięty zostanie klawisz tabulatora system podstawi aktualnie podświetloną wartość
  • w formularzach podczas wybierania godziny system będzie przeskakiwał co 5 minut
  • przy wprowadzaniu elementu w oknie system spyta się czy na pewno chcesz zakończyć edycję gdy klikniesz poza okno je zamykając.
  • możliwość wykorzystania pól dodatkowych podczas masowej zmiany
  • aktualizacja bibliotek
 • Widżety
  • moduł widżetów został napisany od nowa. Okno dodawania widżetów zostało przeprojektowane, a dane na widżecie mogą być powiązane ze sterowaniem zewnętrznym (grupowanie wykresów i zakres dat) (Widżety).
  • widzety typu tabela i prosta lista zostały zastąpione typem lista, gdzie można wybrać jej układ.
  • w widżetah typu wykres liniowy i wykres kołowy pojawiły się opcje wykresu jak np. możliwość wyświetlenia legendy czy danych na obu osiach
  • dodano wiele nowych szablonów widżetów
  • możliwość dodania linii trendu w wykresach liniowych
  • wykresy kołowe mogą być przedstawione jako półkołowe
  • możliwość włączenia/wyłączenia grupowania danych na wykresie, gdy jest ich bardzo dużo. Opcja dostępna w ustawieniach użytkownika - Inne
  • możliwość skopiowania pojedynczego widżetu od dowolnego użytkownika
  • możliwość grupowania wykresów kwartalnie
 • Klienci
 • Tematy
  • nowy dedykowany widżet szczegółów tematu
  • nowy filtr w liście tematów Prowadzone przez Ciebie
 • Osoby kontaktowe
  • pole tagi dodano do masowej zmiany
 • Maile
  • uprawnienia związane z szablonami mailów zostały powiązane z uprawnieniami do przeglądania powiązanych kont mailowych. Wcześniej były one powiązane z dodającym dany szablon.
  • możliwość oznaczania wszystkich maili jako przeczytanych w nagłówku systemu
  • w liście maili klientów można zmienić oznaczyć maila jako przeczytany - również jako operacja masowa
  • poprawiono wyszukiwarkę zaawansowaną w pozostałych mailach. Uwaga! filtrowanie po treści maila może nie działać na niektórych serwerach pocztowych
  • możliwość drukowania maila Jak mogę wydrukować treść emaila?
  • użytkownik mający uprawnienia do zmiany tylko wybranych kont mailowych może teraz sterować również ich synchronizacją
 • Kontakty
  • podczas dodawania kontaktu można wybrać dokładną godzinę
 • Finanse
  • w historii przychodów i kosztów zapisywane są kwoty ile zapłacono
  • możliwość pobrania wielu plików dokumentów w formie pliku ZIP (Jak pobrać wiele dokumentów?)
 • Produkty
  • podstrona z analizą produktów
 • Dokumenty
  • możliwość pobrania wielu plików jednocześnie w formie pliku ZIP
  • jeżeli na dokumentach oferty i faktury znajdują się produkty o cenie 0 zł to zostaną one wstawione do tabeli
 • Raporty
  • możliwość grupowania tabeli przestawnej kwartalnie
 • Wiadomości
  • możliwość oznaczania wszystkich wiadomości jako przeczytanych. Opcja dostępna w nagłówku systemu
  • możliwość masowego oznaczania wiadomości jako przeczytanych lub nieprzeczytanych
 • Ustawienia użytkownika
  • możliwość pamiętania ostatnio wybranych filtrów w liście obiektu (Pamiętaj ostatnie szukanie)
  • możliwość wyboru domyślnego filtra w ogólnej liście (Czy mogę zmienić domyślny filtr?)
  • powiadomienia o zadaniu na teraz wysyła się 5 minut przed terminem zadania
  • możliwość włączenia powiadomienie push o nowym mailu od klienta
  • powiadomienia push dostępne dla większości powiadomień (Powiadomienia)
 • Konfiguracja
  • możliwość pobrania domyślnego kursu w konfiguracji walut
 • Import
  • możliwość importowania danych do dodatkowych pól rodzaju: Tekst, Opis, Liczba

Naprawione błędy

 • Kontakty
  • nie działało masowe usuwanie
 • Maile
  • podczas wysyłania maila przy odpowiedzi system czasem nie wybierał poprawnego adresu
  • w formularz zaplanowania maila niepotrzebnie wyświetlały się pola klienta i osoby kontaktowej
  • podczas masowego usuwania maili na serwerze pokazywał się błąd
  • podczas powiązania maila z klientem system nie aktualizował danych
 • Finanse
  • system czasem błędnie pobierał kurs waluty
 • Raporty
  • system błędnie eksportował wiele adresów email do Excela
 • System
  • gdy szczegóły obiektu nie są dostępne (np błędnie wywołany adres url) to system o tym nie informował