Czy dwóch tych samych klientów można połączyć?

Tak. Opcja dostępna jest w menu głównym (Co to jest menu główne?) w grupie Klienci (1) w pozycji Połącz klientów (2).

Polega to na tym, że system przesuwa wszystkie dane powiązane z klientem do usunięcia (1) do klienta docelowego (2). Formularz należy zatwierdzić przyciskiem (3).

Informacja

System nie skopiuje czy przesunie, żadnych danych szczegółowych klienta (np. numeru NIP czy adresu). Usunie starego klienta a docelowego pozostawi bez zmian. Jedynie powiąże obiekty powiązane z klientem usuwanym z klientem docelowym.