Oto niektóre możliwości, które Tobie oferujemy

Zwiększ skuteczność Twojej firmy

Ze współpracującymi klientami prowadzi się różne sprawy, wstępne rozmowy, negocjacje cenowe czy potem już konkretne działania. Słowem tematy.

Tematy - rdzeń systemu

Jeżeli klient jest zainteresowany Twoimi usługami lub produktami to tworzysz mu wirtualną teczkę z kontaktami, dokumentami, zadaniami czy ustaleniami. Ta wirtualna teczka nazywa się Temat.

Temat w systemie CRM online
Błyskawiczne tworzenie oferty w systemie inFirma.pl

Błyskawiczne tworzenie oferty

Do tematów możesz przypisać produkty lub usługi, którymi zainteresowany jest klient. Od teraz gdy generujesz ofertę cenową system automatycznie ją uzupełni o te produkty.

Na ofercie może pojawić się zdjęcie i opis produktów już nie wspominając o danych adresowych klienta.

Negocjacje i realizacja

Kolejne epaty negocjaci oznaczasz w systemie, aż do statusu wygrany - czego Ci życzę.

Lecz nasz system wychodzi jeszcze dalej - możesz również oznaczać status realizacji zlecenia.

Statusy negocjacji - system CRM
Lejek sprzedaży - narzędzie CRM

Lejek sprzedaży

Dzięki lejkowi sprzedażowemu można w prosty sposób określić jaki procent tematów (wartościowy lub ilościowy) jest realizowany przez Twoją firmę.

Analizy takiej można dokonać również ze względu na prowadzącego klienta, dzięki czemu możesz szybko ocenić efektowność Twoich pracowników.

Mierz skuteczność

Każda firma pracuje dla zysku, a zysk to przychód odjąć koszt.

Tylko u nas, prócz przychodów, możesz określić koszty jakie dany temat wygenerował. Dzięki temu określisz zyskowność tematu. Rzetelną miarę sukcesu.

Zyskowność tematów w systemie CRM online
inFirma - system CRM online
Copyright 2011-2023