Oto niektóre możliwości, które Tobie oferujemy

Firma pracuje dla zysku

System inFirma wychodzi poza marketing, bo skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem to nie tylko wycena tematów, ale przede wszystkim zysk, na który się składają przychody i koszty.

Generowanie faktur

W systemie można wygenerować gotową fakturę lub fakturę pro forma - system automatycznie wypełni wszystkie potrzebne dane.

Możesz również stworzyć bazę produktów wraz z ich cenami i stawkami VAT by generowanie faktur było uproszczone do maksimum.

Faktura wygenerowana z systemu CRM inFirma.pl
Kategoria kosztów systemu CRM online

Koszty wpływają na zysk

Koszty to kategoria pomijana przez inne systemy CRM, a one również wpływają na zyskowność klientów. Dlatego u nas możesz dodawać koszty, które mogą być powiązane z klientem czy tematem.

Dzięki temu powstaje miernik zysku - istota działania przedsiębiorstwa.

Kontroluj terminy płatności

W systemie inFirma możesz również określać terminy płatności, a co się z tym wiąże kontrolować fizyczny przepływ pieniędzy - jeżeli otrzymałeś tylko część wpłaty za Twoją usługę zaznacz to w systemie, a on będzie Cię informował, że dany klient posiada dług.

Kontrola przeterminowanych płatności
Analizowanie zysków na wykresach

Analizuj rozwój

Dzięki wykresom z łatwością możesz przeanalizować skuteczność podjętych wcześniej decyzji.

Każdy dodany przychód czy koszt możesz również przyporządkować do definiowalnego rodzaju, który pozwoli na dokładne przyjrzenie się Twojej kondycji finansowej.

Rozliczaj się w wielu walutach

System obsługuje waluty obce. W konfiguracji Systemu możesz samodzielnie wybrać waluty, w jakich się rozliczasz z Twoimi partnerami.

System automatycznie może pobierać również kursy walutowe z Internetu.

Obsługiwanie walut
inFirma - system CRM online
Copyright 2011-2023