Wersja 2.5.0

Zmiany

 • Klienci
  • podczas pobierania danych z GUS system użyje skrótów form prawnych (np. ‘Sp. z o.o.’, ‘SA’)
  • możliwe wykorzystanie pola kampania w liście klientów
 • Tematy
  • pojawiło się nowe pole podczas dodawania i edycji tematu - metoda wyceny. Podczas edycji tematu jeżeli zostanie wybrana metoda wyceny na podstawie produktów to można wybrać produkty ofertowe. Po wyborze produktów ofertowych system zawsze zaktualizuje wycenę tematu wg wybranych produktów i zmieni metodę wyceny na wg produktów (Wycena)
  • możliwe wykorzystanie pola kampania w liście tematów
 • Kontakty
  • pole “Rodzaj” przeszło z pól ukrytych do pól zawsze widocznych w formularzu dodawania kontaktu
 • Maile
  • pojawiły się nowe opcje w menu Maile do wysłania. Są tam informacje dotyczące wszystkich maili zaplanowanych do wysyłki - Maile do wysłania. Tym samym zaplanowane wysyłki zniknęły z Automatycznych zadań.
  • można teraz zaplanować wysyłkę maila, którego treść będzie utworzona na podstawie wybranego szablonu w momencie jego wysyłki. Wszelkie zmiany w szablonie maila będą uwzględnione w wysłanym mailu (Jak zaplanować wysyłkę maila?).
  • jeżeli system nie wyśle maila zlecający wysyłkę otrzyma powiadomienie (domyślnie jako wiadomość - Powiadomienia)
  • opcje z menu głównego powiązane z Mailingami powędrowały do grupy Maile do wysłania
  • podczas edycji konta mailowego można wybrać domyślą papeterię, która będzie wyświetlona podczas wysyłania maila z tego konta (Formularz dodawania i zmiany konta mailowego). Dodatkowe papeterie definiuje się w konfiguracji (Papeterie mailowe)
  • pole “Konto mailowe” przeszło z pól ukrytych do pól zawsze widocznych w formularzu wysyłania maila
  • podczas dodawania nowego mailingu można wysłać testowego maila.
  • możliwe wykorzystanie w mailingach pola kampania w liście mailingów
 • Konfiguracja
  • w dziale maile można zedfiniować dowolną liczbę papeterii mailowych (Papeterie mailowe)
 • Zadania
  • pole “Kategoria” przeszło z pól ukrytych do pól zawsze widocznych w formularzu dodawania zadania
 • System
  • nieznacznie zmieniliśmy wygląd menu głównego. Zrezygnowaliśmy z możliwości całkowitego ukrycia menu głównego na rzecz jego pomniejszenia.
  • widoczniejszy jest bardziej przycisk ukrywania i pomniejszania menu
  • pojawiły się linki do odpowiedniej pomocy w wielu miejscach systemu
  • okazjonalnie może pojawić się okno z prośbą o wzięcie udział w prostej ankiecie mającej na celu poznanie opinii nt. planowanych zmian w systemie

Naprawione błędy

 • Widżety
  • poprawa wyświetlania widżetu z raportem
 • Maile
  • naprawiono błąd gdy system nie pokazywał wartości “0” w podstawianych polach specjalnych
 • Zadania
  • w mailu o nowym zadaniu nie wyświetlała się nazwa zlecającego
 • System
  • czasem system pytał dwukrotnie czy wyjść z edytowanego formularza
  • naprawiono błąd gdy wybrano fragmenty treści, które już nie istaniały
  • poprawa drobnych błędów