Formularz dodawania i zmiany konta mailowego

Po otwarciu ekranu dodawania lub zmiany konta mailowego pojawi się formularz do uzupełnienia.

Nazwa, email i kolor

Nazwa to nazwa konta mailowego używana w systemie. Nie musi być równoznaczna z adresem email.

Następnie należy podać pełny adres email (np. biuro@infirma.pl).

Można również wybrać kolor jaki będzie przypisany dla tego konta w celu szybszej jego identyfikacji.

Dane IMAP

Nazwa serwera to najczęściej (choć nie zawsze) wszystko co znajduje się po znaku małpy (@) adresu email czyli np. infirma.pl w przypadku adresu biuro@infirma.pl.

Najpopularniejszymi portami IMAP to liczby 993 (zalecane połączenie SSL) lub 143.

Nazwa użytkownika to najczęściej pełen adres email (np. biuro@infirma.pl).

Hasło zostało przypisane podczas zakładania konta na serwerze pocztowym.

Tryb szybki

Gdy system łączy się z serwerem pocztowym wykorzystując bezpieczne połączenia SSL to czas tych połączeń może zostać wydłużony. System w takim przypadku sprawdza wszystkie odpowiednie certyfikaty zabezpieczając łączenie z kontem pocztowym.

Jeżeli czas jest jednak zbyt długi można włączyć tryb szybki. Wówczas system nie sprawdza certyfikatów i takie połączenie może być wyraźnie szybsze. Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem poziomu bezpieczeństwa.

Zdarzają się również sytuacje gdy dostawca poczty internetowej ma źle zainstalowane certyfikaty lub posiadają one niepełne dane. Wówczas nasz serwer nie potrafi poprawnie zindentyfikować certyfikat. W takich przypadkach włączenie trybu szybkiego jest konieczne.

Ostrzeżenie

Ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecanie włączanie trybu szybkiego.

Dane SMTP

Nazwa serwera to najczęściej (choć nie zawsze) wszystko co znajduje się po znaku małpy (@) adresu email czyli np. infirma.pl w przypadku adresu biuro@infirma.pl.

Najpopularniejszymi portami SMTP to liczby 465 (zalecane połączenie SSL), 587 lub 25 (nie zalecany).

Nazwa użytkownika to najczęściej pełen adres email (np. biuro@infirma.pl).

Hasło zostało przypisane podczas zakładania konta na serwerze pocztowym.

Najczęściej serwery SMTP wymagają uwierzytelnienia więc należy zaznaczyć tą opcję.

Połączenie bezpieczeństwa przeważnie zależy od numeru portu. Jeżeli wybrałeś numer portu 587 lub 25 to najprawdopodobniej będzie to połączenie Bez szyfrowania. W przeciwnym wypadku jedna z pozostałych opcji.

Dane dodatkowe

Niektóre pola formularza zostały ukryte, by formularz był bardziej czytelny. By pokazać te pola należy wcisnąć przycisk Pokaż dane dodatkowe (1).

Papeteria

Możesz wybrać papeterię, która będzie powiązana z tym kontem mailowym (1). Jeżeli podczas wysyłki zmienisz konto mailowe too system wybierze odpowiednią papeterię powiązaną z tym kontem. Jeżeli chcesz stworzyć nową papeterię możesz skorzystać z przycisku (2).

Włączanie i wyłączanie konta mailowego

Konto mailowe można włączać i wyłączać. Służy do tego opcja Aktywne. Jest to bardzo przydatna opcja gdy np. tymczasowo nie działa Twój serwer pocztowy. Można wówczas tylko wyłączyć konto mailowe.

System nie będzie pobierał automatycznie maili klientów z wyłączonego konta mailowego.

Gdy wyłączysz konto mailowe wszystkie maile klientów pochodzące z tego konta zostaną zachowane w systemie.

Zatwierdzenie formularza

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany

Po zatwierdzeniu formularza system spróbuje się połączyć zarówno z serwerem IMAP jak i SMTP i jeżeli się to nie powiedzie wyświetli komunikat błędu. Należy wtedy poprawić dane w formularzu.

Informacja

w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką

Opcje formularza

Formularz posiada możliwość zmiany listy i kolejności wyświetlonych pól (Jak zmienić listę i kolejność pól w formularzach?), a także zdefiniowania domyślnych wartości pól (Jak określić domyślne wartości w formularzu?).