Formularz dodawania i zmiany tematu

Formularz dodawania tematu wygląda jak na zrzucie poniżej.

Klient, nazwa

Każdy z tematów powinien być powiązany z klientem znajdującym się w systemie (Jak działa pole wyboru obiektu?).

Jeżeli w konfiguracji systemu zdefiniowano nazwy tematów (Nazwy tematów) to system wyświetli sugestie nazw (1), choć można podać dowolną nazwę.

Status negocjacji i realizacji

Następnie należy określić status negocjacji (Co to jest status negocjacji?).

Gdy temat posiada status realizacji oznaczony jako Wygrany (1) to pojawia się pole Oznaczanie realizacji (2). W tym polu wybiera się strategię oznaczania realizacji tematu.

Gdy wybierzesz Wybierz status realizacji (1) pojawi się pole oznaczania Statusu realizacji (2)

Gdy wybierzesz Na podstawie dat realizacji (1) pojawią się pola dat granicznych realizacji tematu (2)

Więcej na temat statusów realizacji przeczytasz tutaj Co to jest status realizacji?.

Wycena

Kolejnym krokiem jest określenie sposobu wyceny tego tematu (1). Jest to szacowana wartość przychodu, który można osiągnąć gdyby ten temat został zrealizowany. Więcej na temat wyceny można przeczytać tutaj Co to jest wycena tematu?.

Do wyboru są dwie opcje: Na podstawie produktów i Wpisz z ręki.

Przy wyborze pierwszej opcji należy uzupełnić produkty ofertowe (Co to są produkty ofertowe?) powiązane z danym tematem (2).

Można również określić walutę całej wyceny (3).

Jeżeli jako metodę wyceny wybierzesz Wpisz z ręki to system poprosi o wpisanie wyceny (1). Można wybrać walutę, w której dokonano wyceny (2). Należy wówczas wpisać kurs waluty w pole (3) lub wcisnąć przycisk (4), by system pobrał aktualny kurs z Internetu. Wycena w przeliczeniu na PLN pojawi się w polu (5).

Jeżeli potrzebna waluta nie znajduje się na liście można ją dodać w oknie klikając w przycisk (6).

Tagi

Temat można oznaczyć dowolnymi tagami ułatwiającymi późniejsze filtrowanie tematów.

Dane dodatkowe

Niektóre pola formularza zostały ukryte, by formularz był bardziej czytelny. By pokazać te pola należy wcisnąć przycisk Pokaż dane dodatkowe (1).

Koszty przewidywane

W opcjach ukrytych jest również możliwość określenia szacowanych kosztów, ktore poslużą do określania przewydywanej zyskowności w oparciu o wycenę tematu (Co to jest zyskowność?).

Zatwierdzenie formularza

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany

Informacja

w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką

Opcje formularza

Formularz posiada możliwość zmiany listy i kolejności wyświetlonych pól (Jak zmienić listę i kolejność pól w formularzach?), a także zdefiniowania domyślnych wartości pól (Jak określić domyślne wartości w formularzu?).