Jak zapisać układ widżetów?

Układ widżetów (Co to jest układ widżetów?) można zapisać i wczytać w dowolnej chwili. Podczas zapisywania układu zapisywane są wszystkie zakładki (Co to są zakładki widżetów?) i wszystkie widżety (Co to jest widżet?).

Układ można zapisać jako układ firmowy, który jest dostępny dla wszystkich użytkowników, niezależnie od uprawnień lub Twój układ, który jest dostępny tylko dla danego użytkownika.

Informacja

Tylko użytkownicy z uprawnieniem konfiguracji systemu (Co to są uprawnienia użytkownika?) mogą zapisać układ jako firmowy.

By zapisać układ widżetów należy nacisnąć przycisk koła zębatego (1) i wybrać opcję Zapisz układ widżetów (2)

Pojawi się okno, w którym określasz nazwę układu (1) oraz decydujesz czy układ ma być firmowy (2). Wybór należy zatwierdzić przyciskiem (3).