Co to jest widżet?

Niektóre strony (ekrany) systemu są zbudowane w oparciu o widżety. Przykładem takiej strony jest Pulpit, strona ze szczegółami klienta czy strona z analizą tematów.

Widżet to ramka, w której znajdują się wybrane przez użytkownika dane. Najczęściej użytkownik może zmienić rozmiar lub położenie takiego widżetu dostosowując wygląd strony do swoich potrzeb.

System posiada wiele wbudowanych widżetów, ale można skorzystać również z kreatora widżetów by stowrzyć potrzebny widżet.

Widżety są najczęściej pogrupowane w zakładki (Co to są zakładki widżetów?) tworząc układ widżetów (Co to jest układ widżetów?).