Co to jest układ widżetów?

Wszystkie widżety (Co to jest widżet?) razem z zakładkami (Co to są zakładki widżetów?) tworzą układ widżetów.

Układ taki można zapisać (Jak zapisać układ widżetów?) i wczytać (Jak wczytać układ widżetów?) zmieniając tym samym funkcjonalność całego pulpitu (Pulpit) czy innego elementu wykorzystującego widżety.

Układy można wykorzystać np. tworząc obszary robocze nowych użytkowników.

Układy sa podzielone na firmowe, które są dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od uprawnień oraz Twoje, które są dostępne tylko dla użytkownika, który go stworzył.

Informacja

Tylko użytkownicy z uprawnieniem konfiguracji systemu (Co to są uprawnienia użytkownika?) mogą zapisać układ jako firmowy, ale wszyscy mogą z niego korzystać.