Wersja 3.5.0

Zmiany

 • System
  • dodano moduły systemu. Dzięki nim można ukryć elementy, z których użytkownik nie korzysta - Moduły systemu.
  • W konfiguracji można wyłączyć automatyczne nadawanie statusu klienta (Automatyczny status klienta).
  • W konfiguracji pojawiła się opcja Unikalna pełna nazwa w zakładce Klienci. Po jej wyłączeniu pełna nazwa klienta nie musi byc unikalna (Unikalna pełna nazwa).
  • W ustawieniach użytkownika pojawiła się opcja zmiany liczby elementów w oknie Niedawno (Niedawno - maksymalna liczba elementów)
 • Tematy
  • można dodać temat nie powiązując go z żadnym z klientów
 • Maile
  • po wysłaniu maila w odpowiedzi na maila z pozostałych maili system wraca do wcześniejszego katalogu

Naprawione błędy

 • Notatki
  • przywrócono możliwość dodania notatek firmowych i osobistych
 • System
  • zaktualizowano zewnętrzne biblioteki
  • poprawiono błąd gdy znikały pola edytora przy zmianie kolejności pól
 • Dokumenty
  • system nie przelicza już ceny produktu wg wybranego kursu gdy waluta produktu jest taka sama jak waluta wybrana