Wersja 2.0

Najważniejsze zmiany

W systemie pojawiło się bardzo wiele zmian - został on napisany w zasadzie od nowa. Dlatego nie wypiszemy typowej listy zmian lecz wyliczymy tylko najważniejsze zmiany, które zmianiają funkcjonalności w porównaniu z poprzednią wersją systemu.

Pulpit

W nowej wersji systemu pulpit został znacznie rozbudowany. Każdy z użytkowników może stworzyć swój indywidualny pulpit z widżetami pogrupowanymi w zakładkach. System posiada bardzo dużo wbudowanych widżetów, lecz można stworzyć również swoje widżety.

Widżety są również obecne w szczegółach klienta, pracownika czy tematu. Tutaj dostępne są tylko widżety wbudowane.

Więcej na ten temat można przeczytać tutaj - Pulpit i widżety

Klienci

W poprzedniej wersji Lista klientów była zbiorem zarówno firm jak i osób kontaktowych. Teraz zostały one podzielone na klientów (Co to jest klient?) i Pracowników (Co to jest osoba kontaktowa?).

Pole Rodzaj zmieniło nazwę na Tagi.

Tematy

W tematach nastąpiły pewne zmiany:

  • Status tematu: Został on podzielony na dwa statusy: status negocjacji (Co to jest status negocjacji?) oraz status realizacji (Co to jest status realizacji?). Tym samym usunęliśmy też daty przewidywane rozpoczącia i zakończenia prac.
  • Prowadzący temat: Nie można już wybrać prowadzącego temat. Prowadzącym temat zawsze zostaje użytkownik, który prowadzi całego klienta, do którego temat należy.
  • Powiązywanie z innymi tematami: Nie można już powiązywać temat z innymi - zależności tematów zostają wycofane z systemu.
  • Wycena: Wycena tematu została przesunięta do danych dodatkowych. Wiąże się to z wprowadzeniem do systemu możliwości powiązywania produktów bezpośrednio z tematami. Są to tzw. Produkty ofertowe (Co to są produkty ofertowe?). Gdy dany temat powiąże się z określonymi produktami system sam zaktualizuje jego wycenę.
  • Tagi: każdy temat można oznaczać tagami definiowanymi w konfiguracji systemu.

Dokumenty

Podczas generowania oferty cenowej lub faktury trzeba teraz wybrać produkty, które na tym dokumencie się znajdą. Nie można równiez podać produktu nie dodając go do systemu.

Maile

Współpraca z Państwa serwerami pocztowymi została całkowicie przebudowana. We wcześniejszej wersji systemu nasz serwer pobierał wiadomości znajdujące się na Państwa serwerze pocztowym przy każdym przeładowaniu strony. Teraz system synchronizuje się z Państwa kontami pocztowymi w tle co 5 minut nie opóźniając działania całego systemu. Więcej na temat sychronizacji maili można przeczytać tutaj - Jak działa synchronizacja maili?.

Maile zostały również podzielone na dwie kategorie Maile klientów (Co to są maile klientów?) oraz Pozostałe maile (Co to są pozostałe maile?).

Porzuciliśmy możliwość wykonywania operacji (dodawanie katalogów, zmiany nazw katalogów, oznaczanie jako przeczytane, wyrzucanie maili do kosza itp.) na Państwa serwerze pocztowym.

W poprzedniej wersji systemu była funkcjonalność Planowanie maili. Teraz przybrała ona inną formę. Podczas wysyłki maila można określić datę i czas kiedy ma zostać on wysłany (treść maila nie może ulec zmianie).

Ostrzeżenie

Wszystkie dotychczas zaplanowane wysyłki maili nie zostaną przeniesione do nowej wersji systemu.

Mailingi

Ostrzeżenie

Ze względu na duże zmiany w działaniu systemu stare mailingi nie zostaną przeniesione do nowego systemu.

Treści mailingu są teraz definiowane w oparciu o szablony maila. Należy więc najpierw zdefiniować szablon maila, by móc zdefiniować mailing.

Jeżeli w szablonie maila zostały wykorzystane pola specjalne to podczas wysyłki system pobierze dane właściwego klienta i podstawi je w odpowiednim miejscu.

Usunęliśmy możliwość dodania adresatów wpisując tylko ich adresy email. Mailing moża wysłać tylko do kliientów (i pracowników) znajdujących się z systemie.

Uprawnienia

Uprawnienia uległy pewnym zmianom.

Uprawnienia klientów nie są już podzielone na dwie grupy: Uprawnienia klientów i Uprawnienia tematów. Jeżeli użytkownik posiada uprawnienia do danego klienta to dotyczy to wszystkich jego aspektów - klienta, tematów, kontaktów itd.

Dodaliśmy do uprawnień klientów tzw Uprawnienia globalne i Uprawnienia indywidualne. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj - Formularz uprawnień szczegółowych

Usunęliśmy uprawnienie Zadania dla innych użytkownikow - teraz każdy użytkownik może zlecić zadanie innemu użytkownikowi.

Uprawnienia związane z finansami mogą teraz być definiowane względem klienta, którego przychód czy koszt dotyczy. Są one również podzielone na uprawnienia globalne i indywidualne. Uprawnienia związane z przychodami i kosztami, które nie posiadają powiązanego klienta to uprawnienia globalne.

Dla klientów, finansów, produktów i kampanii marketingowych można teraz wyszczególnić uprawnienia bez możliwości usuwania.

Uprawnienia związane z raportami zostały połączone w jedno gdyż system w raportach uwzględnia uprawnienia.

Raporty

Raporty teraz uwzględniają indywidualne uprawnienia użytkownika np. jeżeli użytkownik posiada uprawnienia przeglądania tylko do 3 klientów to w raporcie zobaczy tylko tych 3 klientów mimo, że w systemie może być ich więcej.

Poza tym można teraz wygenerować w systemie tabelę pogrupowaną i tabelę przestawną.

Ostrzeżenie

Ze względu na różnice w wersjach niektóre zapisane szablony raportów mogą nie działać w nowej wersji.

Uwagi

W poprzedniej wersji systemu do wielu elementów (klienci, tematy itd) można było definiować uwagi. Teraz zmieniły się one w Notatki. Notatek przypisanych do danego elementu (np. klienta) może być wiele. Każda jest oznaczona użytkownikiem, który notatkę dodał oraz datą jej sporządzenia.

Statystyki

Wszystkie informacje na temat statystyk (np. statystyki tematów, kontaktów itp.) można teraz wygenerować w raportach lub widżetach i efekt zapisać na pulpicie. Przygotowaliśmy wiele dedykowanych widżetów jak np. klienci wg. branży czy kontakty wg rodzaju.

Projekty

Projekty zostały zastąpione Grupami tematów z tą różnicą, że do projektów można było dodawać tematy oraz klientów. Teraz można tam dodać tylko tematy.

Zależności tematów

Ostrzeżenie

Zależności tematów nie występują w nowej wersji systemu - funkcjonalność została porzucona.

Język angielski

Ostrzeżenie

Nowa wersja systemu nie jest i nie będzie tłumaczona na język angielski czy na jakikolwiek inny język.

Mobile

Przestaje istnieć dedykowana wersja systemu dla urządzeń mobilnych. Nowa wersja systemu została zbudowana w oparciu o responsywność co oznacza dostosowanie wyglądu systemu do rozmiaru ekranu urządzenia.

Widżety w prawej kolumnie

W poprzedniej wersji systemu w prawej kolumnie można było dodawać różne widżety. Na chwilę obecną zrezygnowaliśmy z widżetów Wyszukiwarka Google, Wiadomości oraz Kalkulator.

Zakładki

Ostrzeżenie

Funkcjonalność została całkowicie wycofana.

Pomoc

Nowa wersja systemu to również nowa pomoc, na stronie której aktualnie się znajdujesz. Pomoc będzie “żywa” - będziemy ją z czasem uzupełniać.

Pytania dotyczące wersji 2.0

Czy muszę przejść na wersję 2.0?

Na chwilę obecną nie zmuszamy nikogo do przejścia na wersję 2.0. Przejście jest w pełni dobrowolne. Jednak nie będziemy dalej rozwijać wersji 1.x.

Czy mogę przełączać się między wersją nową i starą?

Wersja 2.0 pociąga tak wiele zmian, że nie jest możliwe przełączanie pomiędzy nową i starą wersją systemu. Jeżeli ktoś zdecyduje się na wersję nową to od tej chwili może pracować tylko na niej.

Czy część użytkowników systemu może pracować na nowej wersji a część na starej?

Nie ma takiej możliwości. Zmiana wersji dotyczy wszystkich użytkowików na Państwa koncie.

Nie ma możliwości powrotu do starej wersji?

Podczas aktualizacji systemu do wersji 2.0 robimy kopię bezpieczeństwa wszystkich danych. Jeżeli nowa wersja systemu bardzo nie przypadnie do gustu to można powrócić do wersji poprzedniej ale tylko sprzed aktualizacji. Kopia poprzedniej wersji będzie trzymana przez 14 dni.

Ostrzeżenie

Wszystkie zmiany, które zostały wykonane w nowej wersji systemu zostaną utracone