Wersja 2.0.1

Zmiany

 • Dokumenty:
  • w konfiguracji systemu można określić czy na fakturze pojawi się fraza “Nabywca”, “Sprzedawca”. Domyślnie opcja wyłączona.
  • podczas generowania oferty cenowej można wybrać pracownika, do którego oferta jest adresowana
  • w podglądzie dokumentu pojawiła się opcja pobrania dokumentu
  • podczas wgrywania pliku system sprawdza tylko rozszerzenie pliku (nie typ mime)
  • system wyświetla napotkany błąd podczas generowania dokumentu
 • Zadania: w ustawieniach użytkownika->kontakty można włączyć opcję by termin następnego kontaktu (podawany podczas dodawania kontaktu) był definiowany wraz z godziną. Wówczas zostanie dodane godzinne zadanie. Jeżeli godzina zostanie ustawiona na 00:00 wówczas zostanie dodane zadanie całodzienne.

 • Finanse: system pobiera teraz kursy walut ze strony NBP - wcześniej z Google

 • Produkty: pole “Kod” przeniesione do danych nieukrytych w formularzu dodawania i zmiany produktu

 • System:
  • obok numeru telefonu i adresu email pojawił się przycisk umożliwiający ich skopiowanie
  • informacje o braku aktywnych kont mailowych w stosownych miejscach

Naprawione błędy

 • Tematy: nie można było usunąć grupy tematów

 • Kontakty: kontakt dodawany wraz z mailem klienta nie był powiązywany z odpowiednim tematem

 • Maile:
  • system nie zmieniał konta mailowego podczas wybierania szablonu maila
  • niewłaściwa lista szablonów maili dla użytkowników z ograniczonymi uprawnieniami
  • nie działały indywidualne ustawienia systemu po kliknięciu w email
 • Dokumenty:
  • była nieprawidłowa jednostka miary produktów na wygenerowanych fakturach i ofertach
  • podczas kopiowania oferty cenowej wygenerowanej w starej wersji systemu system błędnie wybierał produkty
 • Finanse:
  • nie można było sortować wg pola “Zapłacono [%]”
  • podczas edycji przychodu, przy zmianie daty przychodu system zmieniał datę - mogło to prowadzić do błędnego numeru faktury. Teraz podczas edycji przychodu system automatycznie nie zmienia numeru faktury.
 • Raporty:
  • nie działały raporty z wykorzystaniem pola telefonu lub emaila klienta
  • własne pola z listą rozwijaną źle się wyświetlały
 • Widżety: system źle obliczał zmianę wartości

 • Użytkownicy:
  • podczas dodania klienta system niepoprawnie dodawał nowe uprawnienia związane z tym klientem
  • system nie uwzględniał uprawnienia dodawania klienta gdy użytkownik nie posiadał żadnego szczegółowego uprawnienia do innych klientów
 • System: podczas edycji zadań nie zawsze pojawiały się nazwy powiązanych klientów, tematów czy pracowników

Opis zmian wersji 2.0

Opis zmian w wersji 2.0 w porównaniu do wersji 1.20 znajdziesz tutaj - Wersja 2.0