Wersja 2.0.0

Zmiany

 • Klienci: podczas dodawania nowej osoby system informuje czy istnieje już taka osoba z tym samym nazwiskiem i imieniem

 • System:
  • poprawki wyświetlania menu głównego - suwak zawsze widoczny po lewej stronie menu
  • przywrócono niektóre przyciski formatowania tekstów (np. wyrównaj do prawej, wstaw tabelę, podział strony itp.)
  • wyłączono sortowanie dodatkowych pól bo nie działa sortowanie w wielu polach

Naprawione błędy

 • Klienci: podczas edycji system nie pozwalał na usunięcie numeru NIP

 • Raporty:
  • raporty z dodatkowymi polami o typie wybór wielu były źle wyświetlane
  • nie wyświetlano wyników kiedy w polu od - do podano tylko wartość do

Opis zmian wersji 2.0

Opis zmian w wersji 2.0 w porównaniu do wersji 1.20 znajdziesz tutaj - Wersja 2.0