Co to są użytkownicy nieaktywni?

W systemie nie można usunąć użytkownika. Każdy z użytkowników posiada w systemie zapisaną historię jego działań, więc usunięcie użytkownika skutkowałoby utraceniem tej historii.

Dlatego wprowadziliśmy możliwość wyłączenia danego użytkownika.

Wyłączony (bądź nieaktywny) użytkownik nie jest liczony do limitu użytkowników. Nie może się on również zalogować do systemu i wykonywać w nim jakichkolwiek działań.

Jak wyłączyć użytkownika?

W szczegółach użytkownika (Jak wyświetlić szczegóły użytkownika?) należy rozwijąć listę operacji (1) i kliknąć Wyłącz użytkownika (2).

Jak włączyć użytkownika?

W szczegółach użytkownika (Jak wyświetlić szczegóły użytkownika?) należy rozwijąć listę operacji (1) i kliknąć Włącz użytkownika (2). Można też kliknąć link kliknij by go włączyć (3) znajdujący się pod nazwą użytkownika.

Informacja

Podczas włączania użytkownika system sprawdza limit użytkowników w abonamencie. Jeżeli istnieje potrzeba należy rozszerzyć liczbę użytkowników (Czy w trakcie abonamentu można rozszerzyć liczbę użytkowników?)