Czy w trakcie abonamentu można rozszerzyć liczbę użytkowników?

Tak, w trakcie trwania abonamentu można zwiększyć liczbę użytkowników korzystających z Państwa konta. Należy wówczas dopłacić wyliczoną przez nas kwotę.

Kwota do dopłaty jest liczona proporcjonalnie do pozostałego abonamentu wg ostatniej ceny za użytkownika na dzień.

Przykład

Firma wykupiła w styczniu dostęp do systemu dla 5 użytkowników na 12 miesiący. Zapłaciła 900 zł netto za rok.

W lipcu firma zdecydowała, że potrzebuje 2 dodatkowych użytkowników. Firma musi dopłacić 180 zł netto. Oto sposób wyliczenia.

  • Pozostało jeszcze 6 miesięcy bieżącego abonamentu
  • Ostania cena abonamentowa za użytkownika na miesiąc to 15 zł netto za miesiąc (900 zł netto / 5 użytkowników / 12 miesięcy)
  • Firma chce dokupić dostęp dla 2 użytkowników.
6 miesięcy * 15 zł netto/użytkownika/miesiąc * 2 użytkowników = 180 zł netto do dopłaty