Wersja 3.1.0

Zmiany

 • Cele
  • nowy moduł umożliwiający stałe sprawdzanie realizację celów firmowych. Więcej na temat celów tutaj: Cele
 • Czat
  • w menu dodatkowym dodano opcje Czatu. Więcej informacji tutaj: Czat
 • Pomoc
  • dla większości ekranów powstał Samouczek opisujący co i w jaki sposób można na tym ekranie zrobić. Opisom tym bardzo często towarzyszą krótkie filmy. Domyślnie samouczek pojawia się automatycznie - tylko raz na danym ekranie. W listwie z tzw. okruchami pojawił się link do otwarcia samouczka. Więcej tutaj: Samouczek
  • Czy wiesz, że to krótkie informacje, które pokazują jak lepiej wykorzystać potencjał naszego systemu. Pojawiają się one automatycznie po 30 sekundach od otwarcia systemu. Można oczywiście opcje wyłączyć. Można również od razu wyświetlić wszystkie wskazówki. Więcej informacji tutaj: Czy wiesz, że...
  • link do powiązanej z aktualnym ekranem pomocy powędrował z nagłówka obiektu do listwy z tzw. okruchami
 • Tematy
  • na stronie ze statusami negocjacji i realizacji można teraz przeciągać pomiędzy nimi tematy zmieniając przy tym jego status. Więcej na ten temat: Strony z tematami wg statusów
  • z poziomu szczegółów tematu można teraz wysłać maila do klienta
  • w szczegółach w zakładce zadań domyślnie pokazują się tylko zadania nie wykonane
  • w szczegółach w zakładce osób kontaktowych domyślnie pokazują się tylko te poza archiwum
 • Klienci
  • nowy widżet w szczegółach: Zyski
  • w szczegółach w zakładce zadań domyślnie pokazują się tylko zadania nie wykonane
  • w szczegółach w zakładce osób kontaktowych i tematów domyślnie pokazują się tylko te poza archiwum
 • Osoby kontaktowe
  • w szczegółach w zakładce zadań domyślnie pokazują się tylko zadania nie wykonane
 • Widżety
  • możliwość maksymalizacji widżetu
  • w widżecie typu tabela można wybrać źródło Historia
  • w widżecie typu tabela można wybrać źródło Notatki
  • we wszystkich widżetach można teraz zmienić nazwę
  • w szczegółach obiektów można wykorzystać widżety z prostymi listami obiektów powiązanych
  • trzy nowe widżety w analizie przychodów i kosztów: wg rodzajów, wg sposobu płatności i wg waluty
 • Finanse
  • zmieniono układ domyślnych widżetów w analizie przychodów i kosztów. Wykorzystano w nim nowe wykresy wg rodzajów, wg sposobu płatności i wg waluty
  • podczas dodawania przychodu i kosztu można ustawić domyślne wartości rodzajów
 • Maile * w liście maili widać również powiązany z mailem temat

 • Historia
  • po kliknięciu elementu historii w menu dodatkowym otwiera się okno ze szczegółami
 • Użytkownicy
  • dodano nowe uprawnienie Zmiana/usuwanie wszystkich zadań. Domyślnie tylko zleceniodawca i odbiorca mogli zmieniać zadanie. Włączając to uprawnienie użytkownik może zmienić dowolne zadanie.
  • dodano uprawnienie Cele. Tylko użytkownicy z tym uprawnieniem mogą dodawać, zmieniać i usuwać cele. Cele można jednak udostępniać innym użytkownikom.
 • Konfiguracja
  • do automatycznego czyszczenia dodano opcję czyszczenia wydarzeń. Domyślnie jest ustawione 6 miesięcy od daty końcowej wydarzenia
  • do automatycznego czyszczenia dodano opcje czyszczenia wiadomości z czatu. Domyślnie opcja wynosi 7 dni
  • linki do działów konfiguracji i ustawień użytkownika wyświetlają się zawsze na górze strony. Wcześniej w wysokich rozdzielczościach wyświetlały się po lewej
 • System
  • informacja o ładowaniu całego systemu
  • w mniejszych rozdzielczościach po najechaniu na przycisk z ikonką ale bez opisu pojawia się opis.
  • poprawki w wyświetlaniu chmurek z podpowiedziami
  • poprawki w blokowaniu ponownego wysyłania formularza, gdy pierwsze zapytanie nie zostało ukończone
  • podczas tworzenia fragmentów treści można wykorzystać wszystkie tokeny - nie tylko związane z firmą i użytkownikiem
  • podczas wybierania kilku opcji jednocześnie z rozwijanej list wyboru zamknie się ona po każdorazowym wyborze
  • aktualizacja bibliotek

Naprawione błędy

 • Klienci
  • w formularzu dodawania klienta błędnie pojawiało się pole związane ze zgodami klienta
  • poprawki związane ze sprawdzaniem numeru NIP
 • maile
  • w mailingach nie było komunikatu o braku wyników wyszukiwania
  • system nie powiązał maila z najnowszym tematem klienta mimo ustawienia
 • Dokumenty
  • system nie zawsze podpowiadał kolejne numery
 • Przychody
  • podczas zmiany faktury na fakturę pro formę system nie usuwał numeru faktury
 • Widżety
  • w widżetach typu liczba system brał błędne daty do porównania gdy pierwotny zakres był bieżącym rokiem lub poprzednim rokiem
 • System
  • podczas eksportu z listy system pamiętał ostatnio używane pola, a nie aktualnie wybrane
  • po usunięciu obiektu ze szczegółów obiektu system nie zawsze powracał do listy obiektu
  • system zatwierdzał zmiany w konfiguracji w oknie mimo, że formularz był źle uzupełniony