Wersja 3.0.1

Zmiany

 • System
  • zmieniono układ ekranu szczegółów obiektu np. klientów. Domyślnie dane są wyświetlone w rzędzie (można zmienić w ustawieniach użytkownika). Zakładki z obiektami powiązanymi są teraz obok danych szczegółówych, a widżety z danymi dodatkowymi pod tymi dwoma blokami
  • przywróciliśmy możliwość zamykania okna klawiszem Escape
  • przywróciliśmy możliowość eksportu w tabelach z wynikami wyszukiwania. Funkcjonalność działa trochę inaczej. Po kliknięciu w ikonkę eksportu otwiera się okno gdzie można wybrać pola do eksportu, a eksportowane są wszystkie dane spełniające warunek wyszukiwania, a nie tylko bieżąca strona.
  • niebieskie linki do obiektów np. do klientów można otworzyć w nowym oknie przytrzymując klawisz Ctrl
  • w listach tabelarycznych jest podsumowanie kwot. Podsumowanie dotyczy tylko aktualnej strony z wynikami
  • domyślne ustawienie położenia powiadomień zostało przeniesione na dół po prawej
 • Pulpit
  • dodano nowy typ widżetu - wykres zyski
  • dodano nowy typ widżetu - mapa
  • dodano szablony widżetów: “Suma niezapłaconych kosztów”, “Suma niezapłaconych kosztów”, “Zyski”, “Liczba klientów wg województw”, “Liczba klientów wg państw”, “Liczba tematów wg województw”, “Liczba tematów wg państw”, “Wycena tematów wg województw”, “Wycena tematów wg państw”, “Suma przychodów netto wg województw”, “Suma przychodów netto wg państw”, “Suma kosztów netto wg województw”, “Suma kosztów netto wg państw”
  • wykresy mają teraz skale
  • widżety tabele mogą mieć teraz do 9 pól dodatkowych w 3 kolumnach
 • Klienci
  • system aktualizuje nazwy podobne raz na 10 minut
  • na stronie analizy klientów zmieniono wykresy kołowe na odpowiednie mapy oraz dodano sumę przychodów
 • Osoby kontaktowe
  • w liście można teraz wybrać dodatkowe pola, które się wyświetlą
 • Tematy
  • zmieniono pole dodawania nazwy tematu. Teraz można wybrać sugestię, a następnie ją swobodnie edytować
 • Kontakty
  • w liście można teraz wybrać dodatkowe pola, które się wyświetlą
  • podczas dodawania kontaktu jako rodzaj domyślnie wybierze się pierwsza opcja w konfiguracji
 • Dokumenty
  • w liście można teraz wybrać dodatkowe pola, które się wyświetlą
  • wyświetlanie pola “Hasło” zależy od konfiguracji systemu
 • Maile
  • możliwość usuwania maili na serwerze mailowym bezpośrednio z listy
  • domyślnie odpowiedz wszystkim - jeżeli w mailu, na który się odpowiada są adresy zaznaczone jako kopia to są dołączane one również jako kopia
 • Zadania
  • w modalu podglądu zadania można dodać powiązany element np. kontakt, klienta czy zadanie
  • z listy zadań można oznaczyć zadanie jako wykonane
 • Finanse
  • dodano nowe pola kwota VAT i kwota VAT [PLN] w kosztach i przychodach
  • podczas dodawania gdy wybrany jest rodzaj finansu i zmieni się kwota netto to zmieni się również kwota ostatniego rodzaju
  • w oknie wybierania rat pojawił się przycisk umożliwiający usuwanie rat
  • po dodaniu lub zmianie przychodu lub kosztu system automatycznie przeładuje płatności w nagłówku i kalendarz z zadaniami
  • wykres zysków ma inne kolory, a strata jest czerwona
 • Produkty
  • w liście można teraz wybrać dodatkowe pola, które się wyświetlą
  • przywrócono możliwość podglądu, dodawania i zmiany przychodu podczas wybierania produktów ofertowych lub sprzedanych
  • system nie pozwoli dodać kolejnego produktu o tym samym kodzie
 • Konfiguracja
  • w ustawieniach użytkownika można zdecydować czy dane szczegółowe wyświetlają się w rzędzie czy w kolumnie
  • w dziale finanse pojawiła się nowa opcja umożliwiająca wybranie domyślnego terminu płatności przychodów
  • w dziale dokumetny pojawiła się opcja włączająca pole “Hasło” w formualrzu generowania dokumentu
  • dodaliśmy możliwość kopiowania ustawienia użytkownika od innego użytkownika

Naprawione błędy

 • Klienci
  • mapa z wieloma klientami generował się zbyt długo
 • Finanse
  • wyskakiwał błąd podczas odświeżania przychodu, kosztu lub tematu
  • po dodaniu lub zmianie przychodu lub kosztu system nie odświeżał danych powiazanego klienta i tematu
 • Zadania
  • kalendarz nie wyświetlał poprawnie zadań na urządzenia z sysemem Apple
 • Raporty
  • podczas generowania raportu z dużą liczbą wyników system bardzo długo generował widok
 • Eksport
  • system nie wgrywał wymaganych nazw elementów powiązanych np. nazw klientów w raportach przychodów i wyświetlał je jako ID