Wersja 3.0.0

Zmiany

 • System
  • system (od strony jego użytkownika) został napisany od nowa z wykorzystaniem najnowszych technologii jak Angular 2+, Bootstrap 4 czy FontAwesome 5 i wiele innych. Wiąże się to z odświeżonym wyglądem całego systemu oraz innymi usprawnieniami w działaniu systemu.

  • system zapisuje teraz do pamięci przeglądarki (cache) szczegóły określonych obiektów, dzięki czemu nawigacja pomiędzy wgranymi wcześniej obiektami jest błyskawiczna. Cache jest trzymany tylko podczas aktualnej sesji - jeżeli zostanie odświeżona strona w przeglądarce to cache zostaje wyczyszczony.

  • nieznacznym zmianom uległo główne menu. Grupa Użytkownicy powędrowała do góry, Konta mailowe do grupy związanej z mailami, Twoje ustawienia do grupy Konfiguracji, a Zyski do grupy Przychody.

  • w nagłówku systemu pojawił się przycisk Płatności z listą przeterminowanych przychodów i kosztów.

  • menu dodatkowe wzbogaciło się o dwie zakładki:
   • Listy gdzie są wyniki ostatniego szukania wyszukiwarkami obiektów
   • Historia lista ostatnio wykonanych działań przez użytkowników. Można w nim włączyć automatyczne odświeżanie co 60 sekund.
  • w poprzedniej wersji podczas filtrowania obiektów np. klientów, wyborze klienta i powrotu przyciskiem wstecz w przeglądarce system “zapominał” o wybranych filtrach. Teraz system “zapisuje” filtry w adresie przeglądarki dzięki czemu zapamięta wybrane wcześniej filtry.

  • zmienił się układ wyszukiwarek obiektów. Przycisk filtrów powędrował na prawą stronę. Za pomocą przycisku Filtruj można wywołać wyszukiwarkę zaawansowaną. Wybór pól filtrowania odbywa się teraz w dodatkowym oknie.

  • wiele obiektów jak np. Osoby kontaktowe, Kontakty czy Maile mają teraz dedykowaną listę wyników dzięki czemu dane są przedstawione bardziej czytelnie.

  • główna wyszukiwarka systemu otwiera się teraz na całym ekranie, a wyniki wyszukiwania różnych obiektów są od razu widoczne bez konieczności wybrania odpowiedniej zakładki.

  • podczas dodawania obiektów (np. klienta lub tematu) można wybrać, które pola będą od razu widoczne, a które zostaną ukryte pod przyciskiem Pokaż dane dodatkowe. Można również zmienić kolejność tych pól. Dzięki temu użytkownik samodzielnie zdecyduje, które dane są dla niego najważniejsze.

  • nie można już wyznaczać kolejnego ekranu podczas dodawania/zmiany obiektu.

  • usunięto możliwość powtarzania np. przychodów czy kosztów. Można użyć opcji kopiuj

 • Bezpieczeństwo
  • w poprzedniej wersji systemu przeglądarka “pamiętała” o zalogowanym użytkowniku do 5 dni od ostatniej wizyty. Aktualnie użytkownik zostanie automatycznie wylogowany po 60 minutach nieaktywności (czyli 60 minut bez zmiany ekranu w systemie). Oznacza to, że codziennie (np. po nocy) użytkownik będzie musiał się zalogować do systemu korzystając z loginu i hasła. Oczywiście można skorzystać z funkcjonalności przeglądarki, by zapamiętała te dane jednak jest to funkcjonalność przeglądarki, z którą nie mamy nic wspólnego.
  • zrezygnowano z funkcjonalności autoryzacji przeglądarek na rzecz automatycznego wylogowania po 60 minutach nieaktywności.
 • Widżety
  • zmieniła się filozofia działania pulpitu. W poprzedniej wersji można było dodać do pulpitu pełne tabele z wynikami wyszukiwania, a nawet dane z raportów przez co pulpit szybko stawał się przeciążony i nieczytelny. Teraz pulpit ma być miejscem przede wszystkim czytelnym. Wyświetlane są tylko niektóre dane.
  • w związku z powyższą zmianą wszelkie indywidualne ustawienia pulpitu użytkownika zostały usunięte.
  • Klienci, Tematy, Kontakty, Przychody, Koszty wzbogaciły się o nowe podstony z ich Analizami. W takiej analizie są dedykowane widżety.
 • Zadania
  • dodano Wydarzenia. Są to firmowe terminy zaznaczane w kalendarzu, których nie można oznaczyć jako wykonane. Służą one do zaznaczania np. urlopów czy innych terminów ważnych z punktu widzenia firmy.
  • w ustawieniach użytkownika można wybrać dodatkowe terminy ktore wyswietlą sie w kalendarzu na podstawie dostępnych pól w systemie.
  • lista zadań posiada teraz swój dedykowany wygląd
  • w kalendarzu w blokach zadań pojawiło się równiez oznaczenie użytkownika, do tkórego zadanie zostalo przyporzadkowane.
  • kalendarz wyświetla maksymalnie 5 zadań w ciągu dnia - pozostałe są widoczne po rozwinięciu.
  • poniżej głównego kalendarza znajdują się przyciski umożliwiające zmianę wyświetlanych elementów. Można wybrać użytkowników, których zadania będą wyświetlone oraz zdecydować czy widoczne bedą dodatkowe kalendarze i wydarzenia.
  • w podglądzie zadania obok przycisku Wykonane pojawił sie przycisk Wykonane z uwagami.
  • jeżeli w nagłówku wyświetla się niewykonane zadanie cykliczne to po kliknięciu Wykonane system odszuka pierwsze wystąpienie w cyklu i oznaczy je jako wykonane.
  • usunięto możliwość powtarzania zadań. Można użyć opcji kopiuj
 • Klienci
  • można dodać dowolną liczbę emaili i telefonów do klienta oraz zmienić ich kolejność. W związku z tą zmianą nie jest już możliwe sprawdzanie istnienia telefonu podczas dodawania nowego klienta.
  • z formularza dodawania/zmiany usunięto możliwość wprowadzenia notatki i powiązania z kampanią. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • w szczegółach klienta pojawiły się przydatne widżety
  • dodano stronę z analizą klientów
 • Osoby kontaktowe
  • dedykowana lista osób kontaktowych
  • można dodać dowolną liczbę emaili i telefonów do osoby oraz zmienić ich kolejność.
  • z formularza dodawania/zmiany usunięto możliwość wprowadzenia notatki. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • w szczegółach klienta pojawiły się przydatne widżety
 • Tematy
  • formularz dodawania/zmiany został uproszczony.
   • Grupa tematów byla powiązana z nazwą - teraz nie ma już tego powiązania. Samo pole domyślnie jest teraz ukryte.
   • zmienił się wygląd dodawania produktów ofertowych
   • usunięto pola Koszty/zyskowność i Zyskowność przewidywana [%]. Teraz można podać tylko Koszty przewidywane a system samodzielnie obliczy zyskowność na podstawie kosztów i wyceny.
   • usunięto możliwość wprowadzenia notatki i powiązania z kampanią. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • tematy można dodać do archiwum

  • dodano stronę z analizą klientów

  • zmieniła się strona z analizą tematów wg statusu negocjacji. W kolumnach pojawiają się tematy odpowiedniego statusu wraz z sumami wyceny i ilości

  • pojawiła się strona z analizą tematów wg statusu realizacji działająca podobnie jak wyżej.

  • na stronie z lejkiem sprzedaży pojawiają się dwa lejki - wg wyceny tematów oraz wg ilości tematów.

 • Kontakty
  • dedykowana lista kontaktów
  • usunięto możliwość dodawania zadania z następnym kontaktem w formularzu dodawania/zmiany kontaktu. Zamiast tego dodano przycisk Zapisz zmiany i dodaj zadanie
  • dodano stronę z analizą kontaktów
 • Dokumenty
  • dedykowana lista dokumentów
  • możliwość generowania dokumentów z przycisku Dodaj w nagłówku
 • Zgody
  • dedykowana lista zgód
 • Maile
  • w liście maili klientów widoczny jest początek treści maila
  • szczegóły maila nie są już wyświetlane w oknie ale na głównym ekranie
  • przeprojektowany został formularz wysyłania maila w szczególności pole wyboru adresatów i powiązań z klientem/osobą kontaktową.
  • w poziomu wysyłania maila nie można już zapisać maila jako szablonu. W tym celu należy skorzystać z dodawania szablonu maila.
  • podczas zaplanowania wysłania maila wg szablonu można dokładnie określić powiązania tego maila z klientem i osobą kontaktową.
  • z formularza dodawania/zmiany mailingu usunięto możliwość wprowadzenia powiązania z kampanią. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • dedykowana lista mailingów
  • dedykowana lista szablonów maili
  • podczas dodawania nowego konta mailowego opcja tryb szybki jest domyślnie włączona
  • w konfiguracji systemu w zakładce maile pojawiła się nowa opcja Pobrane do systemu maile oznaczaj jako przeczytane na serwerze mailowym. Po jej włączeniu, gdy system doda maila do klienta (w systemie) to na serwerze mailowym oznaczy go jako przeczytany. W systemie ten mail klienta wciąż będzie oznaczony jako nieprzeczytany.
  • poprawiono wykrywanie załączników znajdujących się z treści maila
 • Przychody
  • w przypadku generowania dokumentu formularz dodawania przychodu został podzielony na dwa kroki. W pierwszym definiuje się dane przychodu a w następnym dane dokumentu
  • nieznacznie zmodyfikowano formularz dodawania. Usunięto zbędne przyciski Zapłacone oraz Określ rodzaj przychodu.
  • usunięto możliwość wprowadzenia notatki. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • usunięto możliwość powtarzania przychodów. Można użyć opcji kopiuj
  • w szczegółach przychodów pojawiły się czytelne widżety
  • dodano stronę z analizą przychodów
 • Koszty
  • nieznacznie zmodyfikowano formularz dodawania. Usunięto zbędne przyciski Zapłacone oraz Określ rodzaj kosztu.
  • usunięto możliwość wprowadzenia notatki. Funkcjonalność została przeniesiona do ekranu szczegółów.
  • usunięto możliwość powtarzania kosztów. Można użyć opcji kopiuj
  • w szczegółach kosztów pojawiły się czytelne widżety
  • dodano stronę z analizą kosztów
 • Produkty
  • listy związane z produktami mają teraz dedykowany wygląd
 • Raporty
  • dedykowana lista szablonów raportów
 • Import
  • zmieniła sie kolejność kroków w importcie. Pola wspólne definiuje się przez Kojarzeniem pól. Tym samym skojarzone pole jest ważniejsze od pola wspólnego
 • Przeglądarki
  • funkcjonalność usunięto

Znane problemy

 • Raporty
  • raporty z dużą liczbą danych długo się generują (im więcej danych tym dłużej). Aktualnie czekamy na aktualizację jednej z bibliotek, z których korzysta system by móc poprawić tę funkcjonalność.