Wersja 2.1.0

Zmiany

 • Klienci:
  • możliwość pobrania danych firmy z bazy danych GUS. Pole NIP zostało przeniesione na początek formularza dodawania klienta i pojawił się obok niego pzycisk “Pobierz z GUS”. Czasami GUS wymaga przepisania prostego kodu zabezpieczającego.
  • podczas dodawania klienta system skopiuje “Nazwę skróconą” do “Pełnej nazwy” tylko gdy pole “Pełna nazwa” jest puste.
 • Finanse:
  • pole “Zapłacone” może teraz przyjąć 3 wartości: “Nie”, “W całości”, “Częściowo”. Pole można wykorzystywać w wyszukiwarce
  • podczas kopiowania przychodów i kosztów termin płatności nie jest uzupełniany o starą wartość
  • system sprawdza istnienie numeru przychodu (lub kosztu) równiez w momencie wysyłania danych na serwer - nie tylko podczas wypełniania formularza
 • Produkty:
  • możliwość przenoszenia produktów do archiwum
  • w produktach ofertowych i sprzedanych pojawiło się nowe pole do wyboru “Aktualna cena netto” - jest to aktualna cena sprzedaży netto produktu.
 • Maile:
  • możliwość przekazania dalej maila
  • możliwość masowego usuwania oraz oznaczania maili klientów jako przeczytanych
  • podczas wysyłki maila z poziomu klienta (lub pracownika) system wyświetla wszystkie adresy email klienta i powiązanych z nim pracowników do wyboru
  • przy wysyłce maila jest informacja z którym klientem, pracownikiem i tematem będzie mail powiązany
  • system tworzy aktywne linki w treści maila. Linki są otwierane w nowym oknie
  • z poziomu maila jest możliwość dodania klienta i pracownika (nie tylko w formie powiązywania adresu email)
  • temat maila w liście maili klientów jest mocniej zaznaczony
  • podczas tworzenia szablonu maila nie trzeba już podawać tematu
  • system nie pozwalał usunąć konta mailowego
 • Zadania:
  • w szczegółach klienta, pracownika i tematu kalendarz z zadaniami był wyświetlany w zakładce “Zadania” pod listą zadań. Teraz posiada swoją zakładkę “Kalendarz”. Dodatkowo w kalendarzu pojawiły się działania związane z tym obiektem. Tymi działaniami są kontakty, zadania, maile, przychody, koszty, terminy płatności i wpłaty, daty dodania klienta czy pracownika oraz daty związane z tematami (dodania, rozpoczęcia i zakończenia prac czy zakończenia negocjacji). Pojawiają się tutaj również dane z historii (np. fakt edycji jakiegoś obiektu). W “ustawieniach użytkownika”->”zadania”->”działania w kalendarzu” można zdecydować jakie działania się w kalendarzu pojawią.
  • w kalendarzu aktualny dzień został zaznaczony mocniejszym kolorem
  • w ustawieniach użytkownika->kontakty można włączyć opcję by podawać również kategorię zadania związanego z terminem następnego kontaktu (podawany podczas dodawania kontaktu).
 • Dokumenty:
  • możliwość sortowania pozycji podczas generowania faktury lub oferty
  • możliwość podglądu zawartości wgranego pliku eml w oknie (wcześniej można było tylko pobrać plik)
 • Eksport:
  • wygenerowany PDF ma orientację poziomą (była pionowa)
  • na PDFie pojawił się numer strony oraz nazwa raportu (jeżeli jest dostępna)
 • Użytkownicy:
  • można wybierać domyślnie otwartą zakładkę w szczegółach obietków (np. w szczegółach klienta może być domyślnie otwarta zakładka “Tematy”)
  • w “ustawieniach użytkownika”->”system” można określić jak mają się wyświetlać nazwy osób: “Nazwisko Imię” (domyślnie) czy “Imię Nazwisko”. Ustawienie nie dotyczy inicjałów użytkownika w szablonie numeracji dokumentu - tam zawsze ma kolejność “Imię Nazwisko”.
 • Historia:
  • zapisywanie szczegółowych zmian dokonanych w obiektach
  • zapisywanie faktu usunięcia obiektu
  • zapisywanie historii zmian w dokumentach
  • zapisywanie historii zmian w produktach
  • oznaczanie działań automatycznych systemu szarym kolorem i inicjałami “iF” (inFirma)
 • Notatki: notatki pojawiły się w polach do przeszukiwania i pokazania w obiektach (np. klientach). Poszczególne notatki są wówczas przedzielone poziomą kreską

 • Klawisze: dodaliśmy do systemu kilka skrótów klawiszowych ułatwiających korzystanie z systemu. Pełna lista dostępnych skrótów klawiszowych jest dostępna po wciśnięciu ”?”. Oto kilka przykładów:
  • po wciśnięciu klawisza “/” kursor przejdzie do pola wyszukiwania, a po wynikach wyszukiwania można teraz poruszać się strzałkami,
  • wciśnięcie “g” a potem “k” - przejście do listy klientów,
  • “shift+c” a potem “l” - dodawanie kontaktu w oknie.
  • wciśnięcie “f” gdy wyświetlona jest wyszukiwarka obiektów - rozwinięcie listy filtrów.
 • Import:
  • można teraz wybrać pola dodatkowe, które są zdefiniowane jako “Tekst” lub “Opis”
 • System:
  • możliwość masowej zmiany części pól w niektórych obiektach (np. klienci, kontakty, tematy)
  • możliwość zdefiniowania wartości pól, które zostaną automatycznie uzupełnione w odpowiednich formularzach dodawania klientów, pracowników, tematów, kontaktów, zadań, wiadomości i produktów.
  • w rodzajach pól dodatkowych pojawił się “Opis” - jest to edytor tekstu WYSIWYG
  • informacja o opuszczeniu strony gdy zmiany w formularzu nie zostały zapisane
  • masowe wyciąganie i dodawanie do archiwum klientów i produktów
  • masowe operacje dostępne również w zakładkach w szczegółach obiektów
  • działanie wyszukiwarek - fraza zamiast podstawowej kolumny (np. nazwy skróconej w klientach)
  • nowy styl Readable
  • link do Twojego profilu w nagłówku
  • zmieniono frazę “Kontakt z klientem” na “Kontakt”
  • na małych ekranach pola edycji WYSIWYG mają ukryte narzędzia
  • aktualizacja bibliotek

Naprawione błędy

 • Kontakty: kontakty były sortowane po dacie wprowadzenia zamiast dacie kontaktu

 • Maile:
  • system niekiedy nie rozpoznawał załącznika
  • nie rozpoznawano odpowiednio maili wysłanych z zewnętrznych źródeł podczas synchronizacji
  • poprawki w rozpoznawaniu nazwy nadawcy
  • cytowane maile w odpowiedzi posiadały zbyt dużo odstępów
 • Zadania: system nie sprawdzał poprawności terminu zadań gdy zmieniano godzinę

 • Raporty:
  • błąd podczas generowania raportów z płatnościami przychodu
  • drobne poprawki w doborze dozwolonych pól
 • Finanse:
  • przychody były sortowane po dacie dodania - teraz po dacie przychodu a następnie numerze ID
  • koszty były sortowane po dacie dodania - teraz po dacie kosztu a następnie numerze ID
 • Widżety
  • widżety związane z produktami nie uwzględniały ograniczonych uprawnień do produktów
  • widżety z sumami przeterminowanych przychodów i kosztów nie uwzględniały waluty
 • Notatki: różne kolory formatowania były niewidoczne

 • System:
  • w przypadku zbyt szerokiego logo system źle wyświetlał nagłówek
  • poprawki w wyświetlaniu daty względnej
  • czasem zegar nie był cały widoczny przy wybieraniu godziny

Opis zmian wersji 2.0

Opis zmian w wersji 2.0 w porównaniu do wersji 1.20 znajdziesz tutaj - Wersja 2.0