Jak zmienić widok (wygląd) kalendarza?

W kalendarzu (Jak wyświetlić kalendarz z zadaniami?) jest dostępnych kilka widoków. By je zmienić należy rozwinąć listę widoków (1) i wybrać jeden z nich (2).

W kalendarzu dodatkowym (Co to jest kalendarz dodatkowy?) również można zmienić widok lecz zawsze będzie on dotyczył tylko jednego dnia.

Kalendarz miesięczny

Zadania są przedstawione na siatce reporezentującej standardowy kalendarz - każde pole odpowiada jednemu dniowi. Liczba (1) oznacza numer tygodnia w roku. Zadania są uszeregowane wg ich godzin.

Kalendarz tygodniowy i dzienny

W kalendarzu tygodniowym i dziennym całodzienne zadania są przedstawione w górnej sekcji kalendarza, a zadania godzinowe są rozłożone w dolnej częsci wraz z osią godzinową. Na czerwono zaznaczony jest dzień bieżący.

Harmonogram

Harmonogram również jest podzielony na konkretne dni jednak tutaj zadania są uszeregowane wg godzin jedno pod drugim, a nie na osi czasu. Ten widok zajmuje najmniej miejsca na ekranie.

Lista

Lista przedstawia tylko terminy, w których są zadania do wykonania. Trudniej więc wyszukać tutaj wolnych terminów, jednak jest to najbardziej czytelny sposób przedstawienia zadań do wykonania.