Jak wyświetlić kalendarz z zadaniami?

Kalendarz można wyświetlić na kilka sposobów:

Z menu głównego

Z menu głównego (Co to jest menu główne?) wybrać Zadania (1), a następnie Kalendarz (2).

Z nagłówka

Z nagłówka (Co to jest nagłówek?) należy wybrać Zadania (1), a następnie Kalendarz (2).

Z menu dodatkowego

Z menu dodatkowego (Co to jest menu dodatkowe?) należy otworzyć kalendarz dodatkowy (Co to jest kalendarz dodatkowy?) (1) i kliknąć Pokaż pełny (2).

Z klawiatury

Można również posłużyć się skrótem klawiszowym (Czy można sterować systemem z klawiatury?): “g” a potem “x”

Poniższy zrzut ekranu przedstawia ekran z kalendarzem.