Jak wysłać wiadomość?

Z nagłówka

By wysłać wiadomość należy w nagłówku systemu (Co to jest nagłówek?) rozwinąć opcję Wiadomości (1) i kliknąć Wyślij wiadomość (2).

Z listy wiadomości

Z listy wiadomości (Jak wyświetlić listę wiadomości?) można kliknąć przycisk Dodaj (1) znajdujący się u góry.

Z listy użytkowników

Z listy użytkowników (lista-uzytkowniikow) można kliknąć przycisk Wyślij wiadomość (1) przy odpowiednim użytkowniku.

Ze szczegółów użytkownika

W szczegołach użytkownika (Jak wyświetlić szczegóły użytkownika?) można kliknąć przycisk Wyślij wiadomość (1).

Z klawiatury

Można wcisnąć klawisze: “c” a potem “w”. By otworzyć formularz w oknie należy wybrać “shift+c” a potem “w” (Czy można sterować systemem z klawiatury?).

Następnie należy uzupełnić formularz.

Można wybrać kilku odbiorców wiadomości.

Po wypełnieniu całego formularza należy go zatwierdzić klikając w przycisk Zapisz zmiany

Informacja

w formularzu należy uzupełnić wszystkie pola z gwiazdką

Opcje formularza

Formularz posiada możliwość zmiany listy i kolejności wyświetlonych pól (Jak zmienić listę i kolejność pól w formularzach?), a także zdefiniowania domyślnych wartości pól (Jak określić domyślne wartości w formularzu?).