Jak wyświetlić wiadomość?

Na liście wiadomości (Jak wyświetlić listę wiadomości?) wyśeitlana jest jego pełna treść.

Jeżeli jednak skorzystasz z nagłówka (1) i klikniesz w wiadomość (2) to wyświetlone zostanie okno z wiadomością.

By odpowiedzieć na wiadomość należy kliknąć przycisk Odpowiedz (1).