Jak dodać użytkownika?

Informacja

Podczas dodawania użytkownika system sprawdza limit użytkowników w abonamencie. Jeżeli istnieje potrzeba należy rozszerzyć liczbę użytkowników (Czy w trakcie abonamentu można rozszerzyć liczbę użytkowników?)

Użytkownika można dodać na wiele sposobów. Oto najpopularniejsze:

Z menu głównego

Z menu głównego (Co to jest menu główne?) należy wybrać Użytkownicy (1), a następnie Dodaj uzytkownika (2).

Z listy użytkowników

Z listy użytkowników (Jak wyświetlić listę użytkowników?) naciśnij przycisk Dodaj użytkownika (1) znajdujący się w nagłówku okna głównego (Co to jest okno główne?).

Z nagłówka

Z nagłówka (Co to jest nagłówek?) należy wybrać Dodaj (1), a następnie Uzytkownik (2).

Następnie należy uzupełnić formularz dodawania użytkownika(Formularz dodawania i zmiany użytkownika).