Wybór produktów do oferty lub przychodu

Podczas generowania oferty cenowej (Jak wygenerować ofetę cenową?) lub dodawania przychodu (Jak dodać przychód?) należy wybrać produkty, które na tym dokumencie się znajdą.

Poniższy zrzut ekranu przedstawia fragment formularza za to odpowiedzialny.

Wybór produktu

Na samym początku należy wybrać produkt z listy (1) (Jak działa pole wyboru obiektu?).

Jeżeli produkt nie znajduje się jeszcze w systemie można go dodać używając przycisku (2) - wypełnianie bieżącego formularza nie zostanie przerwane.

Ilość, cena, nazwa

Można zmienić nazwę produku jaka pojawi sie na dokumencie zmieniając pole (1).

Można rownież wybrać ilość oraz zmodyfikować cenę czy stawkę VAT (2).

Można również określić rabat jaki klient otrzyma. Jeżeli jest taka potrzeba to można podać dokładą cenę po rabacie (3) - wówczas system obliczy rabat. Można rownież podać dokładną wartość brutto - opcja przydatna przy zaokrąglaniu do pełnych złotówek (4).

Wysokość rabatu zostanie wyświetlona na wygenerowanym dokumencie.

Informacja

Wszystkie zmiany, o których piszemy wcześniej nie zmienią danych produktu zapisanego w systemie. Jeżeli chcesz trwale zmienić dane produktu należy użyć przycisku (3).

By dodać kolejny produkt do dokumentu należy kliknąć przycisk Dodaj produkt (2). Można równiez ustalić kolejność produktów przeciągając i upuszczając przycisk strzałki (1).

Waluty

Jeżeli wybierzesz produkt, którego cena jest wyrażona w innej walucie niż aktualna waluta dokumentu to system przeliczy jego cenę oraz cenę pozostałych produktów wg kursu podanego w konfiguracji.

Walutę dokumentu można zmienić również ręcznie wybierając ją z listy (1).

System automatycznie przeliczy cenę produktów wg kursu zapisanego w konfiguracji systemu. Kurs można samodzielnie określić (2) lub pobrać aktualny kurs z internetu (3).

Ostrzeżenie

Ze względu na zaokrąglanie wartości przy przeliczaniu kursów może się zdarzyć, że cena produktu będzie inna niż porządana, więc należy zawsze sprawdzić ceny przed zatwierdzeniem formularza.