Wersja 3.9.0

Zmiany

 • System
  • w konfiguracji konto bankowe można powiązać z walutą
  • w głównej wyszukiwarce przycisk “Dodaj” jest stale widoczny
  • dodano automatyczne czyszczenie błędnych połączeń PWA
 • Widżety
  • na pulpit można dodać widżet z listą maili na serwerze pocztowym w wybranym katalogu konta mailowego
 • Klienci
  • w szczegółach klienta w operacjach pojawił się przycisk Usuń i połącz z innym klientem
 • Tematy
  • można wybrać domyślne filtry w tematach wg statusów negocjacji, realizacji i w lejku tematów
 • Przychody
  • podczas generowania faktury, system wybierze konto bankowe odpowiadające wybranej walucie przychodu
  • poprawione wyświetlenie pól związanych z ceną, gdy waluta jest inna niż PLN
 • Użytkownicy
  • w uprawnieniach użytkownika w zakładce klienci pojawiły się nowe przyciski. Jeden zaznacza pełne uprawnienia dla klientów, których użytkownik prowadzi. Drugi czyści wszystkie wybrane indywidualne uprawnienia do klientów. Po skorzystaniu z tych przycisków należy zatwierdzić formularz zmiany uprawnień. (Formularz uprawnień szczegółowych)

Naprawione błędy

 • Przychody
  • korekty faktur bez zmiany kwoty widoczne były jako nie zapłacone
  • na korektach bez różnic w kwotach generowała się tabelka z kwotami
  • podczas zmiany przychodu system nie aktualizował danych powiązanego dokumentu
 • Uprawnienia
  • gdy użytkownik miał połączone uprawnienia finansów i klientów, a do klientów miał pełne uprawnienia to uprawnienia do finansów nie działały