Wersja 2.1.2

Zmiany

 • Klienci
  • w podglądzie mapy klienta pojawił się przycisk “Trasa”. Po kliknieciu pojawi się trasa dojazdu z siedziby firmy do klienta
  • w ustawieniach użytkownika->klienci można włączyć opcję czy telefon podany podczas dodawania klienta istnieje już w bazie. Jeżeli system odnalazł taki telefon to nie zablokuje dodawania klienta - tylko o tym poinformuje
  • jeżeli użytkownik nie ma uprawnień do finansów klienta to nie zobaczy wartości pól związanych z finansami np. przychodów rzeczywistych klinta
 • Pracownicy
  • podpobnie jak w klientach system może sprawdzić istnienie numeru telefonu
 • Maile:
  • system synchronizuje maile do 90 dni wstecz
 • Finanse
  • można definiować własne pola w przychodach i kosztach
  • podczas dodawania przychodu (oraz produktów ofertowych) można ręcznie wpisać wartość brutto. Pomaga to rozwiązać problemy z zaokrąglaniem kwot
  • usunięto nieużywane pole “Użytkownik” z kosztów i przychodów. Polem powiązującym koszt lub przychód z użytkownikiem jest “Dodający”
 • Dokumenty
  • podczas generowania oferty cenowej system sprawdza istnieje numeru dokumentu
 • System
  • w polach dodatkowych można wykorzystać nowy rodzaj pola “Liczba”. Jest to pole z 8 cyframi i 2 cyframi po przecinku
  • w podglądzie obiektów można korzystać z zakładek
  • dodatkowe otwarte okna zamykają się podczas zmiany głównego okna
  • przywrócono sortowanie pól dodatkowych

Naprawione błędy

 • Klienci
  • system nie pobierał niektórych danych GUS
  • podczas dodawania klientów system nie ostrzegał przed istnieniem klienta z takim samym numerem NIP jeżeli użytkownik nie posiadał uprawnienia do jego przeglądania
 • Pracownicy
  • w niektórych przypadkach system nie pozwalał na edycję pracownika mimo posiadanych uprawnień do klienta
 • Kontakty
  • pole “Data kontaktu” nie posiadało prawidłowych opcji do wyszukiwania
 • Maile
  • poprawiono wyświetlanie nadawcy maila w liście maili pozostałych
  • w mailach niedostarczonych system nie wyświetlał adresu email odbiorcy
 • Finanse
  • poprawiono błąd z wyświetlaniem liczby porządkowej
  • podczas kopiowania kosztów i przychodów system usuwał rodzaje obiektów źródłowych
 • Raporty
  • nie działała poprawnie opcja “jest pusty” dla pola “Email” w raporcie klientów
  • można było wybrać pole “Fraza” do pokazania
 • System
  • poprawiono błąd gdy system nie eksportował danych do excela
  • poprawiono błąd gdy pole dodatkowe typu “Wybór wielu” źle się wyświetlało

Opis zmian wersji 2.0

Opis zmian w wersji 2.0 w porównaniu do wersji 1.20 znajdziesz tutaj - Wersja 2.0