Do jakich formatów plików można eksportować dane?

System inFirma pozwala na eksportowanie danych do trzech różnych formatów plików.

CSV

CSV to najprostszy i bardzo popularny format plików. Dane są zapisane w formie pliku tekstowego, gdzie każda linia pliku to kolejny wiersz z danymi. Kolejne dane są objęte w czudzysłowiu i rozdzielone przecinkiem. Pierwszy wiersz to nazwy kolejnych danych.

Ten format plików jest odczytywany w każdym arkuszu kalkulacyjnym, np. Excel.

Dane są zakodowane w formacie UTF-8.

Excel

Przy wyborze formatu Excela system tworzy plik xlxs.

PDF

System stworzy plik PDF z poziomym układem strony A4, gdzie dane będą pokazane w formie tabeli.

Informacja

W przypadku eksportowania dużej liczby danych tabela może nie zmieścić się na stronie. W takim przypadku zaleca się ekport danych do pliku CSV lub Excel i dalszy eksport danych do pliku PDF w zewnętrznym programie.