Jak można eksportować dane?

Możliwość eksportu danych pojawia się w dwóch przypadkach. W każdym z tych przypadków dane można ekposrtować do CSV, Excel czy PDF (Do jakich formatów plików można eksportować dane?).

Raporty

Podczas generowania raportów (Jak wygenerować raport?) w oknie podglądu raportu znajduje się przycisk umożliwiający eksport danych (1).

Informacja

Opcja dotyczy tylko raportów typu tabela i tabela przestawna

Szablony raportu

Na liście szalbonów raportu (Jak wyświetlić listę szablonów raportu?) również znajduje się przycisk umożliwiający eksport danych z raportu (1).

Informacja

Opcja dotyczy tylko raportów typu tabela i tabela przestawna

Tabela z wynikami wyszukiwania

W tabeli z wynikami wyszukiwania (Co to jest lista wyników wyszukiwania?) znajduje się przycisk umożliwiający eksport danych (1).

Informacja

Eksportowane są tylko dane spełniające aktualnie wybrane filtry w tabeli.

Po kliknięciu w przycisk pojawi się okno z możliwością wyboru pól, które zostaną uwzględnione w eksportcie. Domyślnie są to dane wyświetlone w tabeli (1). Po wyborze pól należy wybrać docelowy format (2)/