Czy z systemu można wystawić korekty faktur?

Tak, do każdej faktury można wystawić jedną korektę. By to zrobić należy wejść w szczegóły korygowanego przychodu (Jak wyświetlić szczegóły przychodu?) i rozwinąć opcje (1), a następnie wybrać Korekta (2).

Informacja

Opcja jest dostępna tylko dla faktur VAT wygenerowanych z systemu.

Otworzy się formularz, który jest podzielony na 3 części.

Dane dokumentu

W tej części należy określić dane dokumenty korekty, jak jej data, numer (szablon numeracji można ustawić w konfiguracji systemu - Szablony numeracji) czy uwzględnienie papeterii.

Tutaj również należy wpisać Powód korekty.

Zmiany w produktach

Jeżeli korekta dotyczy również zmiany w tabeli produktów lub uslug tutaj należy to uwzględnić. System automatycznie wyliczy różnice w porównaniu z korygowaną fakturą.

Pozostale zmiany

Ta część jest podzielona na dwa pola: Wartości przed korektą i Wartości po korekcie. Należy tutaj wpisać wszystkie zmieniane dane (z wyjątkiem zmian w tabeli produktów lub usług) czyli np. zmianę nazwy firmy czy jakichś adnotacji.

Jeżeli zajdzie potrzeba otwarcia dokumentu korygowanego by przypomnić sobie lub skopiować występujące tam zapisy można otworzyć dokument korygowany przyciskiem znajdującym się na górze strony Podgląd faktury korygowanej (1), bez obawy o uzupełnione dane, bo otworzy się w oknie.

Podgląd i zatwierdzenie formularza

Po wypełnieniu całego formularza można zobaczyć podgląd PDF dokumentu, który zostanie wygenerowany (2), a następnie należy kliknąć Zapisz zmiany (1) by dokument został wygnerowany i dodany do systemu.