Jak usunąć cel?

Ostrzeżenie

Usuwanie celu jest bezpowrotne.

Ze szczegółów celu

W szczegółach celu (Jak wyświetlić szczegóły celu?) należy rozwinąć operacje (1) i wybrać przycisk Usuń (1).

Operację usuwania należy potwierdzić klikając Usuń (1) w wyświetlonym oknie.

Z listy celów

W liście celów (Jak wyświetlić listę celów?) należy wybrać Usuń (1) przy odpowiednim celu.

Następnie należy potwierdzić operację.