Co to są cele?

Cele to mierzalne wartości pól z systemu, do których dąży Twoja firma w danym okresie czasu. Takim celem może być np. liczba dodanych klientów w miesiącu przez każdego z użytkowników czy suma przychodów tygodniowo w całej firmie.

Realizacja celu jest wyrażana wykresem. Jeżeli cel jest skierowany do użytkowników, a nie do całej firmy wówczas elementy wykresu są w kolorze użytkownika (Formularz dodawania i zmiany użytkownika) (1).

Gdy cel zostanie osiagniety kolor wykresu zmienia się na złoty (2).

Cele posiadają swoją historię realizacji (Historyczna realizacja celu).